Krystyna Alicja Słoczyńska

Z Historia AGH
Krystyna Alicja Słoczyńska
Krystyna Sloczynska.jpg
Nazwisko Słoczyńska
Imię / imiona Krystyna Alicja
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 października 1940
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności ceramika, materiały ogniotrwałe
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Krystyna Alicja Słoczyńska (1940–)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, materiały ogniotrwałe

Nota biograficzna

Urodziła się 26 października 1940 roku w Krakowie.

W 1957 roku ukończyła X Liceum Ogólnokształcące w Krakowie.

W 1965 ukończyła Wydział Ceramiczny AGH.

W 1965 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Katedrze i Zakładzie Technologii Materiałów Ogniotrwałych Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1973 roku na podstawie pracy "Badania kinetyki i mechanizmu reakcji w fazie stałej w mieszaninach żelaza i chromu z tlenkami wapnia i magnezu", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisław Mrowca, uzyskała doktorat.

Zajmowała się badaniami reakcji w fazie stałej, m.in. reakcji żelazochromu z tlenkami wapnia i magnezu.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 220
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 125, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 120

stan na dzień 17.05.2021