Konstanty Waldemar Marszałek

Z Historia AGH
Konstanty Waldemar Marszałek
Konstanty Marszałek.jpg
Nazwisko Marszałek
Imię / imiona Konstanty Waldemar
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 23 stycznia 1953
Miejsce urodzenia Żywiec


Dyscyplina/specjalności fizyka, elektronika, fizyka ciała stałego, technologia cienkowarstwowa, automatyka, elektrotechnika
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr hab. inż., prof. AGH Konstanty Waldemar Marszałek (1953–)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, elektronika, fizyka ciała stałego, technologia cienkowarstwowa, automatyka, elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 23 stycznia 1953 roku w Żywcu.

W 1977 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1977 roku rozpoczął pracę asystenta w Laboratorium Podstaw Miernictwa Elektrycznego Instytutu Maszyn i Sterowania Układów Elektroenergetycznych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1986 roku na podstawie pracy "Badanie efektu elektrochromowego dla zastosowań pomiarowych" uzyskał stopień doktora.

Następnie w latach 1986–1989 pracował w Instytucie Elektroniki tego samego Wydziału.

W latach 1989–1991 pracował w Wuppertal University (Niemcy).

W latach 1991–1997 był adiunktem w Katedrze Elektroniki WEAiE.

Odbył staże naukowe w Wuppertalu, Dortmundzie i Rio de Janeiro.

W 2017 roku został doktorem habilitowanym.

Prowadził badania własności cienkich warstw i próżniowych układów technologicznych do ich wytwarzania.

Autor ponad 200 publikacji, w tym książek oraz ponad 20 patentów.

Autor i współautor unikalnych technologii cienkowarstwowych i urządzeń próżniowych do produkcji cienkich warstw dla różnych gałęzi przemysłu i nauki.

Pełnomocnik Rektora ds. T.I.M.E. (program Top Industrial Managers in Engineering).

Obecnie pracuje w Instytucie Elektroniki Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/marszalek-konstanty-001220

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1 : Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 154
  • [Skład Osobowy AGH … 1977/78]. Kraków 1979, s. 95
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 32, 400
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45-lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 128, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 220, 276, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 223

Inne

Wykaz habilitacji : Wydział Informatyki, Elektroniki i ... [online] [przeglądany 25.01.2021]. Dostępny w: http://www.iet.agh.edu.pl/files/5515/0884/7943/uchwala_533_st_2017.Marszalek.pdf


stan na dzień 13.05.2024