Jubileusz 60-lecia AGH

Z Historia AGH

Zdjęcia z jubileuszu

Uroczystości jubileuszowe w hali TS „Wisła”

Barbórka 1979 r.

Wystawy

Wystawa w Bibliotece Głównej AGH "60-lecie AGH 1919-1979"

Pisano o jubileuszu

Wydawnictwa jubileuszowe

  • 60 lat AGH w fotografii. Kraków 1979, [foto]
  • Filcek H.: Przemówienie inauguracyjne Rektora AGH : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie w 60. roku swej działalności. Kraków 1978
  • Leskiewicz W.: Jubileusz 60-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1980

Źródła