Jarosław Jan Koźlak

Z Historia AGH
Jarosław Jan Koźlak
Jarosław Koźlak.jpg
Nazwisko Koźlak
Imię / imiona Jarosław Jan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 8 maja 1970
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 24 września 2021
Dyscyplina/specjalności informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, informatyka i technologie informacyjne, technologie i systemy informacyjne, obliczenia naukowe, systemy inteligentne, sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe, techniki integracji oprogramowania, technologie WWW, system operacyjny, programowanie systemu
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr hab. inż., prof. AGH Jarosław Jan Koźlak (1970-2021)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, informatyka i technologie informacyjne, technologie i systemy informacyjne, obliczenia naukowe, systemy inteligentne, sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe, techniki integracji oprogramowania, technologie WWW, system operacyjny, programowanie systemu

Nota biograficzna

Urodził się 8 maja 1970 roku w Krakowie. Zmarł 24 września 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Batowickim w Krakowie.

W 1994 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1994 roku rozpoczął pracę w Katedrze Informatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 2000 roku na podstawie pracy "Zachowanie integralności funkcjonalnej w otwartych systemach wieloagentowych z odtwarzalnymi zasobami", napisanej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, uzyskał stopień doktora.

W latach 2002-2003 i 2005 pracował na Politechnice Belfort Montbeliard (UTMB) we Francji jako maitre de conferances.

Od 2012 roku pracował w Instytucie Informatyki (dawniej Katedra Informatyki) w Grupie Inteligentnych Systemów Informacyjnych na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Agentowe modele transportu i ruchu drogowego" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był profesorem uczelnianym AGH.

Był współprzewodniczącym IV Międzynarodowej Konferencji Informatyki Behawioralnej, Ekonomicznej i Społeczno-Kulturalnej (BESC 2017), zorganizowanej w AGH w dniach 16-18 października 2017 roku.

Był członkiem komitetu programowego licznych konferencji, m.in.: Agent Day, International Conference on Practical Applications of Agents and Multi-Agent Systems (PAAMS), Ibero-American Conference on Artificial Intelligence (IBERAMIA), International Conference on Parallel Problem Solving from Nature (PPSN), International Conference on Behavioral, Economic and Socio-cultural Computing (BESC), Workshop on Social Network Analysis in Applications (SNAA), International School and Conference on Network Science (NetSci), European Network Intelligence Conference (ENIC), International Conference on Signal Image Technology & Internet based Systems (SITIS), IASTED International Conference on Internet and Multimedia Systems and Applications (IMSA), IEEE International Conference on Digital Information Management (ICDIM), IEEE International Conference on Soft Computing as Transdisciplinary Science and Technology (CSTST), ACM SAC track Advances in Spatial and Image-based Information Systems (ASIIS), International Conference on Management of Digital EcoSystems (MEDES), IISE Annual Conference and Expo, Międzynarodowa Konferencja Badań Stosowanych w Informatyce i Inżynierii (ICAR), Międzynarodowa Konferencja Systemów dla Przedsiębiorstw (ES).

Prowadził zajęcia dydaktyczne (również w języku angielskim) z przedmiotów takich jak: systemy operacyjne, programowanie systemowe, technologie integracji systemów, systemy zdecentralizowane i agentowe, technologie WWW, sieci społeczne.

W ramach programu Erasmus prowadził zajęcia na uniwersytetach zagranicznych oraz kontynuował i rozwijał współpracę z zagranicznymi ośrodkami, przyjmując ich kadrę naukową i studentów przybywających na studia i staże (praktyki).

Był promotorem kilku prac doktorskich i opiekunem prawie 60 prac magisterskich.

Autor około 140 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kozlak-jaroslaw-001266

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 58, 339

Inne