Janusz Ryszard Krawczyk

Z Historia AGH
Janusz Ryszard Krawczyk
Janusz Krawczyk.jpg
Nazwisko Krawczyk
Imię / imiona Janusz Ryszard
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof AGH
Data urodzenia 27 listopada 1969
Miejsce urodzenia Sosnowiec


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, metalurgia, tribologia wysokotemperaturowa, mikroskopia elektronowa, mechanizmy odkształcenia plastycznego metali
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr hab. inż., prof AGH Janusz Ryszard Krawczyk (1969-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metaloznawstwo, metalurgia, tribologia wysokotemperaturowa, mikroskopia elektronowa, mechanizmy odkształcenia plastycznego metali

Nota biograficzna

Urodził się 27 listopada 1969 roku w Sosnowcu.

W 1993 roku ukończył studia na AGH.

W 1997 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Wpływ orientacji krystalograficznej na rozwój struktury i tekstury podczas odkształcenia oraz rekrystalizacji w metalach o małej energii błędu ułożenia", napisanej pod kierunkiem profesora Marka Blicharskiego, otrzymał stopień doktora.

W 2014 roku na podstawie rozprawy "Rola mikrostruktury w tribologicznym zużyciu stopów żelaza" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Obecnie jest profesorem w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków.

Autor ponad 400 publikacji oraz nieopublikowanych prac badawczych.

Członek Rady ds. kształcenia w dyscyplinach inżynieria chemiczna oraz inżynieria materiałowa, Rady Dyscypliny Naukowej Inżynieria Materiałowa oraz Kolegium Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, uznaniowe stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krawczyk-janusz-002805

Źródła do biogramu

Książki

  • Profesor Janusz Krawczyk. W: 100 anegdot na stulecie Wydziału 1922-2022 : jubileusz 100-lecia Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. Oprac. I. Suliga. Kraków 2022, s. 191-194
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 49, 341
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 174, [foto]

stan na dzień 29.08.2023