Janusz Leszek Szpytko

Z Historia AGH
Janusz Leszek Szpytko
Janusz Leszek Szpytko.jpg
Nazwisko Szpytko
Imię / imiona Janusz Leszek
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 19 czerwca 1955
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, transport, systemy i urządzenia transportowe, niezawodność i bezpieczeństwo, automatyka, diagnostyka, inżynieria zarządzania
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Janusz Leszek Szpytko (1955-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, transport, systemy i urządzenia transportowe, niezawodność i bezpieczeństwo, automatyka, diagnostyka, inżynieria zarządzania

Nota biograficzna

Urodził się 19 czerwca 1955 roku w Krakowie.

W 1979 roku ukończył studia w AGH.

W 1979 roku rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1987 roku na podstawie pracy "Ocena stanu technicznego wybranych zespołów suwnicy pomostowej na podstawie badań symulacyjnych i eksploatacyjnych", napisanej pod kierunkiem profesora Stefana Stupnickiego, uzyskał stopień doktora.

W 1997 roku na podstawie rozprawy "Zintegrowany system nadzorowania wybranych parametrów eksploatacyjnych wielkogabarytowych szynowych urządzeń transportowych na przykładzie zautomatyzowanej suwnicy pomostowej", przedstawionej na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2006 roku otrzymał tytuł profesora.

Promotor 4 prac doktorskich oraz recenzent 15 prac doktorskich.

Kierownik kilku projektów badawczych.

Autor ponad 430 publikacji i 3 patentów.

Jest kierownikiem Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH - UNESCO.

Był członkiem Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, ISA, SEFI, SITPH, IFACTC AM!, Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej, Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności, Sekcji Technicznych Środków Transportu KT PAN.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrne Odznaczenie Honorowe SITPH, Krzyż "Za Zasługi dla ZHP", Złota Odznaka "Zasłużony Działacz TPD"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szpytko-janusz-002706

Źródła do biogramu

Książki

  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 107-109, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1979/80]. Kraków 1980, s. 101
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 357-358, [foto]

Artykuły

  • Szpytko J.: Z doświadczeń Centrum AGH UNESCO. Biuletyn AGH 2017, nr 112, s. 5-7, [foto]


stan na dzień 7.12.2022