Jan Wasylak

Z Historia AGH
Jan Wasylak
Jan Wasylak.jpg
Nazwisko Wasylak
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 22 października 1946
Miejsce urodzenia Bratkówka


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia szkła, technologia szkła i powłok amorficznych
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Prof. dr hab. inż. Jan Wasylak (1946-)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia szkła, technologia szkła i powłok amorficznych

Nota biograficzna

Urodził się 22 października 1946 roku w Bratkówce.

W 1967 roku ukończył Technikum Przemysłu Szklarskiego w Krośnie.

W 1972 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1972 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1977 roku w Leningradzkim Instytucie Technologicznym uzyskał doktorat.

W 1986 roku na podstawie rozprawy "Struktura i właściwości bezalkalicznych szkieł fosforanowych" uzyskał tytuł doktora habilitowanego.

W 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Był kierownikiem Katedry Technologii Szkła i Powłok Amorficznych.

Odbył kilka staży naukowych: w 1984 roku Technische Universität Clausthal, RFN, w 1985 roku University Erlangen-Nürnberg, RFN i w 1991 roku w Monash University Melbourne (wykłady).

Podstawowy kierunek jego badań naukowych dotyczy technologii szkieł specjalnych, ich właściwości i struktury; opracowanie technologii szkieł fosforanowych z metalami ziem alkalicznych - zastosowanie w przemyśle optycznym i technice światłowodowej; opracowanie technologii szkieł fluorkowych - zastosowanie w technice światłowodowej i optyce; opracowanie technologii szkieł chalkogenidkowych - badania strukturalne i aplikacyjne. Prowadzi również badania dotyczące: technologii syntezy szkieł fluorocyrkonowych, ich struktury, właściwości absorpcyjnych i luminescencyjnych pierwiastków ziem rzadkich w tych szkłach; stanu szklistego, struktury szkieł i właściwości nieliniowych szkieł ołowiowo-galowo-bizmutowych.

Autor około 160 publikacji, w tym 2 książek i 8 patentów. Autor i współautor kilkunastu prac badawczo-wdrożeniowych i kilkudziesięciu ekspertyz.

Promotor 12 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Polskiego Komitetu Optoelektroniki, The International Society for Optical Engineering, Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Naczelnej Organizacji Technicznej.

Był wiceprzewodniczącym Rady Programowej czasopisma "Szkło i Ceramika".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wasylak-jan-003589

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 230
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 140, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 387
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 597,

Inne

stan na dzień 09.03.2023