Jan Władysław Piekarczyk

Z Historia AGH
Jan Władysław Piekarczyk
Jan Piekarczyk.jpg
Nazwisko Piekarczyk
Imię / imiona Jan Władysław
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 4 kwietnia 1942
Miejsce urodzenia Mszana Dolna


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, mikrostruktura i tekstura materiałów ceramicznych, ceramika
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr Jan Władysław Piekarczyk (1942–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, nauka o materiałach, mikrostruktura i tekstura materiałów ceramicznych, ceramika

Nota biograficzna

Urodził się 4 kwietnia 1942 roku w Mszanie Dolnej.

W 1960 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach.

Ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ze specjalizacją doświadczalna fizyka jądrowa.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Tekstura i własności sprężyste tworzyw grafitowych" uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Następnie został adiunktem. Zorganizował i kierował pracownią badań ultradźwiękowych i badań mikroskopowych.

W 1979 roku odbył staż naukowy w TU Clausthal-Zellerfeld w Niemczech, a w latach 1977–1980 zatrudniony był na części etatu w Zakładzie Produkcji Artykułów Ściernych w Mszanie Dolnej.

W latach 2005-2008 był członkiem Senatu AGH.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Ceramiki Specjalnej WIMiC.

Jego prace naukowe i dydaktyczne koncentrujowały się na badaniach mikrostruktury i tekstury materiałów ceramicznych oraz nad zastosowaniem metod akustycznych do nieniszczących badań właściwości i śledzenia zmian zachodzących w materiałach ceramicznych i kompozytach podczas procesów technologicznych. W szczególności opracował oryginalne ultradźwiękowe metody wyznaczania modułu Younga włókien, wszystkich stałych sprężystości kompozytów monotropowych i ortotropowych, stałych materiałowych tworzyw porowatych, a także właściwości sprężystych próbek o małych wymiarach.

Autor lub współautor ponad 150 publikacji oraz 3 patentów.

Członek Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, polskiego Towarzystwa Grafitowego, Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych, Złota Odznaka OHP

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/piekarczyk-jan-002345

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 127, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 58
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 274

Inne


stan na dzień 24.01.2023