Jan Partyka

Z Historia AGH
Jan Partyka
Jan Partyka.jpg
Nazwisko Partyka
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 19 marca 1957
Miejsce urodzenia Gliwice


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż. Jan Partyka (1957–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 19 marca 1957 roku w Gliwicach.

Ukończył IV liceum Ogólnokształcące im. St. Anioła w Tarnowie.

W 1980 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W latach 1980–81 odbył staż asystencki na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1981 roku został asystentem w Zakładzie Ceramiki Szlachetnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Modyfikacja własności skrawnych i ściernych kryształów korundu (monokorundu)", napisanej pod kierunkiem docenta Mariana Kordka, uzyskał stopień doktora.

Od 1991 roku był adiunktem w Katedrze Ceramiki Ogniotrwałej, Szlachetnej i Technicznej.

W 2018 roku na podstawie rozprawy "Wybrane zagadnienia z technologii szkliw szklano-krystalicznych z układu SiO2-Al2O3-(CaO-MgO)-(BaO-ZnO)-(Na2O-K2O)" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Autor ponad 200 publikacji, wielu referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych i niepublikowanych prac oraz 1 patentu i 4 wniosków patentowych.

Od 1995 roku konsultant w Zespole Zakładów Płytek Ceramicznych „OPOCZNO”.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Komisji Nauk Ceramicznych Polskiej Akademii Nauk.

W 2019 roku został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem „ECerS Fellow”. Uroczyste wręczenie nagrody miało miejsce podczas XVI Konferencji Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego, która odbywała się w Turynie w dniach 16-20 czerwca 2019 roku.

Odznaczenia i nagrody

wyróżnienie „ECerS Fellow”

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/partyka-janusz-002368

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 146, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 21, 81-94, [foto]

Inne

stan na dzień 24.01.2023