Jakub Matusik

Z Historia AGH
Jakub Matusik
Jakub Matusik.jpg
Nazwisko Matusik
Imię / imiona Jakub
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 26 sierpnia 1982
Miejsce urodzenia Maków Podhalański


Dyscyplina/specjalności geologia, mineralogia, mineralogia stosowana, petrografia, geochemia środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Jakub Matusik (1982-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, mineralogia, mineralogia stosowana, petrografia, geochemia środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 26 sierpnia 1982 roku w Makowie Podhalańskim.

W 2001 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie.

W latach 2001-2006 studiował na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH. Pracę magisterską "Efektywność krystalizacji fosforanów kadmu w zależności od formy występowania fosforanów" napisał pod kierunkiem profesora Tomasza Bajdy.

Ukończył studia podyplomowe "Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska" zorganizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Do czasu obrony pracy doktorskiej brał udział w innych licznych szkoleniach jako uczestnik.

W 2010 roku na podstawie pracy "Minerały z grupy kaolinitu jako prekursory nanorurek mineralnych", której promotorem był profesor Krzysztof Bahranowski, obronionej w Katedrze Mineralogii, Petrografii i Geochemii Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał stopień doktora.

Po doktoracie kierował dwoma grantami na temat fotoaktywnych nanomateriałów hybrydowych oraz właściwości sorpcyjnych mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymywanych na bazie minerałów z podgrupy kaolinitu.

W 2015 roku na podstawie rozprawy "Synteza i charakterystyka oraz właściwości sorpcyjne mineralnych nanomateriałów hybrydowych otrzymanych na bazie minerałów kaolinitowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Po habilitacji wygrał trzy granty. Odbył też dwa zagraniczne staże badawcze w Finlandii i USA. Na przełomie lat 2019-2020 przebywał na Stypendium Fulbright Senior Award. Był to pobyt naukowo-dydaktyczny w TexasA&M University, Department of Soil and Crop Sciences.

W 2021 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor 200 publikacji.

Promotor 2 prac doktorskich.

Jest założycielem i liderem grupy naukowej Mineral-based Architectures Group (MBA) powstałej w 2018 roku. Członkowie grupy zaangażowani są w badania naukowe i aplikacyjne.

W AGH jest członkiem Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Ziemi i Środowisku, Rady Szkoły Doktorskiej i Kolegium Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska.

Członek Komisji Nauk Mineralogicznych PAN.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/matusik-jakub-005881

Źródła do biogramu

Książki

  • Jakub Matusik. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych tle. Kraków 2023, s. 124-126

Inne

stan na dzień 27.09.2023