Józef Mieczysław Kołodziej

Z Historia AGH
Józef Mieczysław Kołodziej
Józef Kołodziej.jpg
Nazwisko Kołodziej
Imię / imiona Józef Mieczysław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 czerwca 1940
Miejsce urodzenia Kulikow


Dyscyplina/specjalności mechanika, technologia maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, obróbka skrawaniem, obrabiarki, automatyzacja obrabiarek i procesów wytwarzania
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Józef Mieczysław Kołodziej (1940-)

Dyscyplina/specjalności: mechanika, technologia maszyn, budowa i eksploatacja maszyn, obróbka skrawaniem, obrabiarki, automatyzacja obrabiarek i procesów wytwarzania

Nota biograficzna

Urodził się 22 czerwca 1940 roku w miejscowości Kulikow w ZSRR.

W 1965 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1965 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Technologii Mechanicznej Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1974 roku na podstawie pracy "Wpływ charakterystyki posuwu na wskaźniki technologiczne procesu obróbki wiórowej walców hutniczych", napisanej pod kierunkiem profesora Stanisława Markowskiego, uzyskał stopień doktora.

W latach 1977-1981 pełnił obowiązki kierownika Zakładu Technologii Mechanicznej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn WMGiH, następnie w latach 1983-1984 był zastępcą dyrektora Instytutu Podstaw Budowy Maszyn ds. techniczno-organizacyjnych.

W latach 1997-1999 był członkiem Senatu AGH.

W latach 1972-1992 był konsultantem naukowym Huty im. Lenina w Krakowie.

Autor i współautor około 50 publikacji oraz wielu opracowań naukowo-technicznych dla przemysłu hutniczego i maszynowego z zakresu optymalizacji warunków obróbki materiałów trudnoskrawalnych oraz mechanizacji i automatyzacji procesów wytwarzania odpowiednich elementów maszyn i urządzeń.

Był kierownikiem kilku projektów badawczych.

Przed przejściem na emeryturę był adiunktem w Katedrze Wytrzymałości i Technologii Maszyn WIMiR.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich, Polskiego Naukowo-Technicznego Stowarzyszenia Eksploatacyjnego i Związku Sybiraków.

Odznaczenia i nagrody

Złota Odznaka "Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa", Odznaka "Zasłużony dla Ziemi olkuskiej", Odznaka Honorowa "Za Zasługi dla Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kolodziej-jozef-002600

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 173
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 28-29, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 148
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 161, [foto]

stan na dzień 22.03.2023