Elżbieta Roszczynialska

Z Historia AGH
Elżbieta Roszczynialska
Elzbieta Roszczynialska.jpg
Nazwisko Roszczynialska
Imię / imiona Elżbieta
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 6 kwietnia 1948
Miejsce urodzenia Wrocław


Dyscyplina/specjalności metalurgia proszków, ekonomika i organizacja w hutnictwie, zarządzanie, księgowość
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Elżbieta Roszczynialska (1948–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia proszków, ekonomika i organizacja w hutnictwie, zarządzanie, księgowość

Nota biograficzna

Urodziła się 6 kwietnia 1948 roku we Wrocławiu.

W 1966 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Chrzanowie.

W 1972 roku ukończyła studia na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH (specjalność: metalurgia proszków i ekonomika i organizacja w hutnictwie).

W 1972 roku ukończyła Studium Pedagogiczne AGH

W 1972 roku rozpoczęła pracę asystenta w Zakładzie Chemii Fizycznej i Chemii Wysokich Temperatur Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1991 roku na podstawie pracy "Wpływ dodatków modyfikujących itru, krzemu, tantalu i hafnu na żaroodporność wybranych materiałów powłokowatych typu MCrAl", której promotorem był profesor Marek Danielewski, uzyskała stopień doktora.

Od 1993 roku była adiunktem w Katedrze Fizykochemii Ciała Stałego WIMiC.

W 1994 roku ukończyła Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie.

Od 2000 roku była adiunktem w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Współautorka lub autorka 21 publikacji naukowych oraz 1 podręcznika.

Jest członkiem międzynarodowej organizacji „Soroptimist International” - Unia Pracy.

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 202
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 139, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 59

stan na dzień 28.08.2023