Elżbieta Jadwiga Rykiert

Z Historia AGH
Elżbieta Jadwiga Rykiert
Elzbieta Rykiert.jpg
Nazwisko Rykiert
Imię / imiona Elżbieta Jadwiga
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 31 marca 1934
Miejsce urodzenia Mołotków


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, technologia szkła, szkła barwne, metodyka badania struktury, właściwości szkieł
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi

Dr inż. Elżbieta Jadwiga Rykiert (1934–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, inżynieria chemiczna, technologia szkła, szkła barwne, metodyka badania struktury, właściwości szkieł

Nota biograficzna

Urodziła się 31 marca 1934 roku w Mołotkowie w dawnym powiecie stanisławowskim.

W 1956 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

Od 1956 roku pracowała w Wojskowych Zakładach Remontowych w Krakowie.

W 1961 roku rozpoczęła pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie i Katedrze Technologii Szkła Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1968 roku na podstawie pracy "Wpływ jonów molibdenu na przepuszczalność i niektóre własności fizyczne szkła sodowo-wapniowo-krzemowego" uzyskała doktorat.

W latach 1968–1970 pracowała w Hucie Szkła Okiennego „Szczakowa” w Jaworznie.

Od 1971 roku była adiunktem w Zakładzie Szkła i Emalii Międzyresortowego Instytutu Materiałów Budowlanych i Ogniotrwałych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Od 1974 roku była też doradcą naukowym Huty Szkła Gospodarczego "Hortensja".

Autorka lub współautorka ponad 70 publikacji, referatów i opracowań naukowych oraz 3 patentów.

Promotorka ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich, w tym 5 nagrodzonych.

Należała do NOT.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka Zasłużonego dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Odznaka za Zasługi dla Województwa Piotrkowskiego, Nagroda Departamentu Uzbrojenia MON, 3 dyplomy za osiągnięcia w działalności dydaktyczno-wychowawczej, kilkanaście dyplomów i nagród za działalność dydaktyczno-naukową

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 116, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1962/63]. Kraków 1963, s. 68
  • [Skład Osobowy AGH … 1971/72]. Kraków 1973, s. 80
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 208, [foto]


stan na dzień 25.01.2023