Edyta Stochmal

Z Historia AGH
Edyta Stochmal
Edyta Stochmal-Pomarzanska.jpg
Nazwisko Stochmal
Imię / imiona Edyta
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 marca 1969
Miejsce urodzenia Tarnów


Dyscyplina/specjalności chemia, nauki chemiczne, technologia polimerów
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr inż. Edyta Stochmal (1969-)

Dyscyplina/specjalności: chemia, nauki chemiczne, technologia polimerów

Nota biograficzna

Urodziła się 26 marca 1969 w Tarnowie.

W 1988 roku ukończyła I liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.

W 1993 roku ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1997 roku rozpoczęła pracę w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

Jest współautorką publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz prezentowała wyniki badań na konferencjach krajowych i zagranicznych.

W 1997 roku na podstawie pracy "Poliiminy domieszkowane wybranymi heteropolikwasami : otrzymywanie, własności spektroskopowe i katalityczne", napisanej pod kierunkiem profesora Adama Pronia, otrzymała stopień doktora.

Obecnie jest adiunktem w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiC.

Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych.

Jest autorką około 40 publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/stochmal-edyta-002314

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 153-154, [foto]
  • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH w 70-lecie swojej działalności. Kraków 2019, s. 95-110, [foto]

stan na dzień 26.01.2023