Dariusz Bolesław Kata

Z Historia AGH
Dariusz Bolesław Kata
Dariusz Kata.jpg
Nazwisko Kata
Imię / imiona Dariusz Bolesław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 6 września 1967


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, synteza zaawansowanych materiałów ceramicznych, zaawansowane procesy technologii ceramicznej, badanie właściwości konstrukcyjnych materiałów
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiProf. dr hab. inż. Dariusz Bolesław Kata (1967-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, synteza zaawansowanych materiałów ceramicznych, zaawansowane procesy technologii ceramicznej, badanie właściwości konstrukcyjnych materiałów

Nota biograficzna

Urodził się 6 września 1967 roku.

W 1993 roku ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1997 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Ceramiki Specjalnej Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

W 1998 roku na podstawie pracy "Otrzymywanie tworzyw w układzie węglik krzemu-azotek krzemu metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej", napisanej pod kierunkiem profesora Jerzego Lisa, uzyskał doktorat. Praca ta uzyskała wyróżnienie na WIMiC.

W 2007 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie azotku krzemu do otrzymywania tworzyw kowalencyjnych metodą samorozwijającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS)" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2016 roku otrzymał tytuł profesora.

Pracuje w Katedrze Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC.

Jest przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Międzynarodowych AGH oraz rzecznikiem Dyscyplinarny dla Nauczycieli Akademickich AGH.

Autor około 180 publikacji, w tym 3 patentów.

Promotor prac doktorskich.

W 2019 roku został prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Odbył dwuletni staż naukowo-dydaktyczny w Ryukoku University w Kyoto w Japonii. Był zaproszony do wygłoszenia wykładów w Osaka University w Japonii i Nanjing University w Chinach.

W 2008 roku, jako profesor wizytujący, przebywał w Uniwersity of Ceretaro w Meksyku, w latach 2010, 2012 i 2015 przebywał jako profesor wizytujący w Hokkaido University w Japanii, w 2013 roku w University of Miskolsc na Węgrzech i w 2015 roku w University of Central Florida w USA.

Jest członkiem kilku Rad Doradczych w Polsce i Japonii.

Wygłaszał referaty na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych.

W 2003 roku był głównym sekretarzem naukowym międzynarodowej konferencji "VIIth International Symposium on Self-Propagating High-Temperature Synthesis" Cracow.

Członek Wydziału IV Nauk Technicznych i Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITPMB), Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda IV Wydziału Polskiej Akademii Nauk

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kata-dariusz-002337

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków : 1999, s. 214
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 145, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1998]. Kraków 1998, s. 88, 308

Inne

stan na dzień 1.03.2023