Bernadeta Maria Procyk

Z Historia AGH
Bernadeta Maria Procyk
Bernadeta Procyk.jpg
Nazwisko Procyk
Imię / imiona Bernadeta Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 28 sierpnia 1944
Miejsce urodzenia Ruda Śląska


Dyscyplina/specjalności technologia chemiczna, technologia szkła, szkliste materiały izolacyjne, szkło, produkcja szkła
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Bernadeta Maria Procyk (1944–)

Dyscyplina/specjalności: technologia chemiczna, technologia szkła, szkliste materiały izolacyjne, szkło, produkcja szkła

Nota biograficzna

Urodziła się 28 sierpnia 1944 roku w Rudzie Śląskiej.

W 1962 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Rudzie Śląskiej.

W 1968 roku ukończyła studia na Wydziale Ceramicznym AGH (pod panieńskim nazwiskiem Kitel).

W 1968 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Zakładzie i Katedrze Technologii Szkła Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1983 roku na podstawie pracy "Granulowane żużle wielkopiecowe jako surowce wprowadzające glin do szkła", napisanej pod kierunkiem profesora Leszka Stocha na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, uzyskała doktorat. Następnie otrzymała stanowisko adiunkta.

Autorka lub współautorka około 90 publikacji, 5 patentów i wielu opracowań dla przemysłu. Szereg jej prac dotyczy zjawiska likwacji w szkłach, szkieł mikroporowatych oraz szklistych materiałów izolacyjnych. Zajmowała się nisko i średniotopliwymi szkłami stosowanymi jako faza wiążąca w supertwardych materiałach ściernych. Prowadziła ponadto badania nad wykorzystaniem surowców odpadowych do produkcji szkła.

Opracowała technologię termoizolacyjnego szkła piankowego z odpadów, w ramach 6-tego Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Promotor ponad 50 prac magisterskich i inżynierskich.

Członek NOT, Polskiego Towarzystwa Ceramicznego, Komisji Problemowej ds. Szkła Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych. W latach 1970–1982 sekretarz Koła Wydziałowego SITPMB.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, kilkanaście razy Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/procyk-bernadetta-002387

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 222
  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 129, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1968/69]. Kraków 1969, s. 61
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 288

Artykuły

  • Stoch L.: Wykład wygłoszony 4.07.2011 r. w auli AGH z okazji otrzymania godności Profesora Honorowego Akademii Górniczo-Hutniczej. Vivat Akademia : AGH 2013, nr 10, s. 35-39

Inne

stan na dzień 24.01.2023