Artur Maciej Rydosz

Z Historia AGH
Artur Maciej Rydosz
Artur Radosz.jpg
Nazwisko Rydosz
Imię / imiona Artur Maciej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 4 lipca 1985
Miejsce urodzenia Ustrzyki Dolne


Dyscyplina/specjalności elektronika, automatyka, elektronika i elektrotechnika
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr hab. inż., prof. AGH Artur Maciej Rydosz (1985-)

Dyscyplina/specjalności: elektronika, automatyka, elektronika i elektrotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 4 lipca 1985 roku w Ustrzykach Dolnych.

W 2009 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH, gdzie na podstawie pracy dyplomowej „Projekt i symulacja mikrosystemu do badania wydychanego powietrza”, otrzymał tytuł magistra inżyniera.

W 2009 roku rozpoczął pracę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH.

W 2014 roku po obronie z wyróżnieniem pracy „Detekcja gazów o małych koncentracjach z użyciem mikroprekoncentratorów”, której promotorem był profesor Tadeusz Pisarkiewicz, otrzymał stopień doktora.

W 2019 roku na podstawie rozprawy "Nanowarstwowe sensory gazów do zastosowań w detekcji biomarkerów" otrzymał stopień doktora habilitowanego.

Od 2019 roku pracuje jako profesor w Katedrze Elektroniki, obecnie Instytucie Elektroniki WIEiT.

W swoich badaniach zajmuje się interdyscyplinarną tematyką związaną z czujnikami gazów, układami zatężania (prekonentracji) oraz wykorzystaniu czujników do zastosowań medycznych. Głównym tematem prowadzonych badań jest opracowanie nanosensorów gazów o zwiększonej czułości na biomarkery cukrzycy obecne w wydychanym powietrzu. Jego obecne zainteresowania badawcze obejmują czujniki gazu i mikrokoncentratory, LTCC, technologię MEMS oraz aplikacje systemów czujników gazu. Interesuje się również metodą PVD wytwarzania różnych materiałów sensorycznych ze szczególnym naciskiem na wykrywanie lotnych związków organicznych np. w wydychanym powietrzu człowieka, jako potencjalne narzędzie do nieinwazyjnych pomiarów kilku chorób, takich jak cukrzyca.

Jest kierownikiem projektu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki, „Badania możliwości realizacji rezystancyjnych, półprzewodnikowych czujników gazów do detekcji wybranych lotnych związków organicznych w połączeniu z układem mikroprekoncentratora”; projektu LIDER przyznawanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju „Nanostruktury sensorowe do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu”. Jest stypendystą MNiSW oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w ramach programu START-2015 oraz START-2016.

Autor ponad 160 publikacji.

Członek Polskiego Towarzystwa Próżniowego, Polskiego Towarzystwa Sensorowego, IMAPS, Towarzystwa 500 Innowatorów, Sekcji Mikrofal i Radiolokacji Polskiej Akademii Nauk. Jest wiceprzewodniczącym Joint Chapter AP03/AES10/MTT17, IEEE Poland Section.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/rydosz-artur-006527

Źródła do biogramu

Inne

stan na dzień 28.06.2023