Artur Lasoń

Z Historia AGH
Artur Lasoń
Artur Lason.jpg
Nazwisko Lasoń
Imię / imiona Artur
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 4 stycznia 1967
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności telekomunikacja, informatyka, optyczne sieci telekomunikacyjne, planowanie sieci telekomunikacyjnych, niezawodność sieci telekomunikacyjnych, światłowodowe sieci dostępu, informatyka techniczna i telekomunikacja, systemy transmisji danych
Wydział Wydział Informatyki, Elektroniki i TelekomunikacjiDr inż. Artur Lasoń (1967–)

Dyscyplina/specjalności: telekomunikacja, informatyka, optyczne sieci telekomunikacyjne, planowanie sieci telekomunikacyjnych, niezawodność sieci telekomunikacyjnych, światłowodowe sieci dostępu, informatyka techniczna i telekomunikacja, systemy transmisji danych

Nota biograficzna

Urodził się 4 stycznia 1967 roku w Krakowie.

W 1992 roku ukończył studia magisterskie o specjalności telekomunikacja na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH. W tym samym roku uzyskał stypendium naukowe i odbył staż w ośrodku naukowo-badawczym firmy Alcatel SESA w Madrycie.

W 1992 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze Telekomunikacji Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1999 roku na podstawie pracy "Analiza jakości pracy sieci FDDI i Frame Relay", napisanej pod kierunkiem profesora Andrzeja Pacha, otrzymał stopień doktora.

W Katedrze Telekomunikacji AGH uczestniczył w pracach międzynarodowych projektów badawczych, między innymi ACTS 038 BBL, IST LION, e-Photon/ONe, BONE NoE, IST NOBEL I/II.

Był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Broadband Access Conference BAC'99.

Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers,

Autor około 100 publikacji, w tym kilku książek.

Odznaczenia i nagrody

Wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/lason-artur-001332

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 37, 372
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 193, [foto]

Artykuły

  • [Lasoń A.]. Telekomunikacja Cyfrowa. 1998, T. 1, z. 1. s. 52, [foto]

Inne


stan na dzień 21.10.2021