Antoni Robert Ligęza

Z Historia AGH
Antoni Robert Ligęza
Antoni Ligeza.jpg
Nazwisko Ligęza
Imię / imiona Antoni Robert
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 maja 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności informatyka, informatyka techniczna, telekomunikacja, inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, logika
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Antoni Robert Ligęza (1956–)

Dyscyplina/specjalności: informatyka, informatyka techniczna, telekomunikacja, inżynieria wiedzy, sztuczna inteligencja, logika

Nota biograficzna

Urodził się 2 maja 1956 roku w Krakowie.

W 1980 roku ukończył Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W latach 1980-1983 odbył studia doktoranckie. W 1983 roku na podstawie pracy "Komputerowy model metody wnioskowania wstecz dla automatycznej syntezy planów", napisanej pod kierunkiem profesora R. Tadeusiewicza uzyskał stopień doktora.

W 1983 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Zastosowań Informatyki Instytutu Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1994 roku uzyskał habilitację.

Od 2000 roku profesor nadzwyczajny.

Główne zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia inżynierii wiedzy (sztucznej inteligencji), w tym metody reprezentacji wiedzy i wnioskowania, inteligentne systemy sterowania, systemy ekspertowe i regułowe oraz automatyczną diagnostykę.

Odbył staże zagraniczne: w 1988 roku w Technical University of Lyngby w Danii, w 1992 roku w LAAS du CNRS w Tuluzie we Francji, w 1994 roku w University of Nancy we Francji.

Był też profesorem wizytującym: w University of Balearic Islands w Palma de Mallorca w Hiszpanii w latach 1994, 1995 i w 1996 roku w LAAS du CNRS w Tuluzie we Francji.

Autor ponad 250 publikacji.

Promotor prac doktorskich.

Obecnie pracuje w Katedrze Informatyki Stosowanej WEAIiIB.

Związany również z Instytutem Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Członek IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, ACM - Association for Computing Machinery

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, zespołowa Nagroda Ministra Edukacji i Sportu

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/ligeza-antoni-001080

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 55
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 138, 203, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 215, 274
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 200, [foto]

stan na dzień 3.02.2023