Antoni Kulczycki

Z Historia AGH
Antoni Kulczycki
Antoni Kulczycki.jpg
Nazwisko Kulczycki
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 25 grudnia 1946
Miejsce urodzenia Brzesko


Dyscyplina/specjalności chemia, fizyka, fizyka neutronowa
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr Antoni Kulczycki (1946–)

Dyscyplina/specjalności: chemia, fizyka, fizyka neutronowa

Nota biograficzna

Urodził się 25 grudnia 1946 roku w Brzesku.

W 1964 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące w Jaworznie.

W 1969 roku ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1969–72 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim i na podstawie pracy "Drgania sieciowe krystalicznych związków kompleksowych typu [Me(NH3)6]X2", napisanej pod kierunkiem profesor Janiny Janikowej, uzyskał stopień doktora.

W latach 1972–74 pracował jako starszy asystent w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W latach 1974–76 był pracownikiem naukowym w Laboratorium Fizyki Neutronowej w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą.

W latach 1976–79 był adiunktem w Instytucie Chemii UJ, następnie w latach 1979–85 pracował w Centrum Chemii Polimerów Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu.

W 1985 roku rozpoczął pracę na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Później pracował w w Katedrze Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych WIMiC.

Jego zainteresowania naukowe skupiały się przede wszystkim na roli symetrii w naukach ścisłych w aspektach: praw zachowania, przejść fazowych (Landau), reakcji chemicznych (Woodward-Hoffmann), reguł wyboru w spektroskopii, symetrii molekuł niesztywnych (Longuet-Higgins), rozwiązalności równań algebraicznych (Galois).

Autor kilkunastu publikacji.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kulczycki-antoni-002306

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50-lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 131, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1994]. Kraków 1994, s. 71, 362

Artykuły

  • Kulczycki A.: Spontaniczna reakcja życzliwości – pomoc przywracająca zdrowie i nadzieję : z dr. Antonim Kulczyckim, pracownikiem naukowym AGH, Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki rozmowę przeprowadził dr Józef Szerłomski. Rozm. J. Szerłomski. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 61, s. 10-12, [foto]

stan na dzień 30.08.2023