Andrzej Stanisław Tyka

Z Historia AGH
Andrzej Stanisław Tyka
Andrzej Tyka.jpg
Nazwisko Tyka
Imię / imiona Andrzej Stanisław
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 21 stycznia 1947


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, metrologia, technologia budowy maszyn
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Dr inż. Andrzej Stanisław Tyka (1947-)

Dyscyplina/specjalności: budowa i eksploatacja maszyn, metrologia, technologia budowy maszyn

Nota biograficzna

Urodził się 21 stycznia 1947 roku.

W 1972 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych Akademii Górniczo-Hutniczej.

W 1972 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Technologii Mechanicznej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1981 roku na podstawie pracy "Zastosowanie fotometrycznej metody odbiciowej dla wyznaczenia niektórych parametrów chropowatości płaskich powierzchni metalicznych", której promotorem był profesor Stanisław Pytko, uzyskał stopień doktora.

Adiunkt w Katedrze Systemów Wytwarzania WIMiR.

W działalności zawodowej koncentrował się na metrologii w technikach wytwarzania elementów maszyn, bezstykowych pomiarach wielkości geometrycznych, analizie struktury geometrycznej powierzchni i inżynierii powierzchni, kontroli i nadzorowaniu jakości procesów technologicznych, pomiarach elementów i zespołów maszyn o dużych gabarytach, projektowaniu unikalnych aparatur i przyrządów pomiarowych oraz narzędzi i oprzyrządowania technologicznego.

Autor około 60 publikacji i 6 patentów.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tyka-andrzej-002642

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 190
  • Pracownicy naukowo-dydaktyczni WIMIR : 1952-2002 50-lecie Wydziału. Red. W. P. Kowalski ; oprac. M. Banaś, K. Kołodziejczyk, T. Zacharz. Kraków 2002, s. 38-39, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 106
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 381, [foto]

stan na dzień 8.03.2023