Andrzej Kwatera

Z Historia AGH
Andrzej Kwatera
Andrzej Kwatera.jpg
Nazwisko Kwatera
Imię / imiona Andrzej
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 4 lutego 1940
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, materiały ceramiczne, ceramika
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i CeramikiDr hab. inż., prof. AGH Andrzej Kwatera (1940–)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, materiały ceramiczne, ceramika

Nota biograficzna

Urodził się 4 lutego 1940 roku w Krakowie.

W 1963 roku ukończył studia na Wydziale Ceramicznym AGH.

W latach 1963–1965 pracował w Zakładzie Ceramiki Radiowej w Warszawie na stanowisku starszego technologa.

W 1965 roku rozpoczął pracę asystenta w Katedrze i Zakładzie Chemii Krzemianów Wydziału Ceramicznego AGH.

W 1971 roku na podstawie pracy "Obróbka krzemem warstwy wierzchniej grafitu", napisanej pod kierunkiem profesora Romana Pampucha, uzyskał doktorat.

W 1993 roku na podstawie rozprawy "Modelowanie chemicznego procesu osadzania cienkich warstw fazy gazowej w warunkach kontrolowanych dyfuzją reagentów do podłoża" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Jego naukowe zainteresowania dotyczą przede wszystkim opracowania technologii otrzymywania różnych materiałów ceramicznych. Zajmuje się również teorią procesu CVD, a w szczególności jego matematycznym modelowaniem.

Autor i współautor ponad 100 publikacji i 13 patentów.

Był profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Członek The American Ceramic Society.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/kwatera-andrzej-002340

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 218
  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 122, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1965/66]. Kraków 1967, s. 122

Inne

stan na dzień 30.08.2023