AGH w prasie

Z Historia AGH
 • Akademia górnicza w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1916, Z. 1, s. 2-6, [foto, plany]
 • Akademia górnicza w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1918, Z. 6, s. 71-77, [foto, plan]
 • Akademia górnicza w Krakowie ; program nauk : preliminarz budżetu : (dokończenie). Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1918, Z. 7, s. 86-91
 • Akademia górnicza w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 3, s. 73
 • Hoborski A.: Z Akademji Górniczej w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 10, s. 244
 • Mianowania [Jan Zarański, Stanisław Skoczylas]. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 3, s. 121-122
 • Mianowania w Akademji Górniczej w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 5, s. 122
 • Mitkowski W.: 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, [cz. 1.] nr 28, s. 28-30, [cz. 2.] nr 29, s. 21-23
 • Na uroczyste otwarcie Akademji Górniczej w Krakowie w dniu 20 października 1919 r. mowa wygłoszona przez prof. dra J. Morozewicza. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 11, s. 246-251
 • Otwarcie Akademji Górniczej w Krakowie 20. października 1919 r. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 10, s. 221-224
 • Rajchel J.: Kamienie dekoracyjne w gmachu A-0 AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, wydanie specjalne nr 96, s. 17-18, [foto]
 • Sprawozdanie ze Zjazdu Górników i Hutników Polskich. [W sprawie Akademii Górniczej]. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 2, s. 25-26
 • Sprawozdanie Związku Górników i Hutników Polskich za lata: 1914, 1915, 1916, 1917, 1918 i 1919. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 5, s. 118-122
 • Uroczystość otwarcia Akademji Górniczej w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 11, s. 245-246
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 8, s. 192
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 9, s. 216
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 12, s. 283-284
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 1, s. 13
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 2, s. 33-34
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 3, s. 61
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 5, s. 128
 • Z Akademji Górniczej. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 6, s. 143
 • Zarański J.: Z dziejów walki o Polską Akademię Górniczą : przemówienie inż. Jana Zarańskiego w czasie uroczystego otwarcia Akademii Górniczej w Krakowie.. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1920, Z. 1 , s. 1-3
 • Zgłoszenia do Akademji górniczej w Krakowie. Czasopismo Górniczo-Hutnicze 1919, Z. 3, s. 120