Zygmunt Orłowski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:16, 27 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Zygmunt Orłowski
Zygmunt Orłowski.jpg
Nazwisko Orłowski
Imię / imiona Zygmunt
Tytuły / stanowiska Dr hab inż., prof. AGH
Data urodzenia 3 marca 1947
Miejsce urodzenia Skaje
Data śmierci 28 maja 2018
Miejsce śmierci Białystok
Dyscyplina/specjalności technologia i organizacja budownictwa, produkcja prefabrykatów betonowych, budownictwo monolityczne, projektowanie konstrukcyjno-budowlane
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab inż., prof. AGH Zygmunt Orłowski (1947-2018)

Dyscyplina/specjalności: technologia i organizacja budownictwa, produkcja prefabrykatów betonowych, budownictwo monolityczne, projektowanie konstrukcyjno-budowlane

Nota biograficzna

Urodził się 3 marca 1947 roku w miejscowości Skaje koło Grajewa. Zmarł 28 maja 2018 roku w Białymstoku. Pochowany na cmentarzu rzymsko-katolickim w Grabówce koło Białegostoku.

W 1970 roku ukończył Wyższą Szkołę Inżynierską w Białymstoku na kierunku Budownictwo otrzymując tytuł zawodowy inżyniera, następnie w 1973 roku, po odbyciu studiów uzupełniających na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, obronił pracę magisterską. Na tym samym wydziale w 1980 roku uzyskał doktorat. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2004 roku na podstawie pracy habilitacyjnej obronionej w Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Mińsku.

Pracę zawodową rozpoczął w 1970 roku w Zakładzie Badań i Doświadczeń Białostockiego Zjednoczenia Budowlanego, następnie pracował, przez dwa lata, w Biurze Projektowo-Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt - Białystok, a także przez 10 lat w Białostockiej Fabryce Przyrządów i Uchwytów jako starszy projektant (w pracowni projektowej BIPRON).

W latach 1973-2012 pracował w Politechnice Białostockiej. Przez wiele lat kierował pracą zespołów naukowo-badawczych zajmujących się problematyką inżynierii przedsięwzięć budowlanych, w zmieniającej się strukturze Wydziału IBIŚ PB: Zakładem Organizacji Ekonomiki Budownictwa (1996-1998), Katedrą Technologii Ekonomiki Budownictwa (2001-2009) i w końcu Zakładem Inżynierii Przedsięwzięć Budowlanych (2005-2012).

W latach 2012-2018 pracował jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH.

Był specjalistą w zakresie budownictwa monolitycznego oraz technologii i organizacji budownictwa. Posiadał uprawnienia budowlane do projektowania i rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa.

Autor ponad 220 publikacji i opracowań, w tym: dwu monografii, 83 artykułów, 84 referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych, ponad 55 prac o charakterze projektowym i eksperckim. Za monografię „Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009) został wyróżniony nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autor licznych ekspertyz, inwentaryzacji i opinii eksperckich.

Promotor ponad 100 prac inżynierskich i 50 magisterskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda im. Profesora Aleksandra Dyżewskiego, w latach 1989 i 1998 nagrodzony Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Białostocczyźnie. Nagradzany przez Białostocki Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, m.in. Srebrną Odznaką Honorową PZITB.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/orlowski-zygmunt-007196

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 124 (30-31 V 2018), s. A11 [nekr.]
  • Sobotka A.: Dr hab. inż. Zygmunt Orłowski prof. nadzw. AGH (1947-2018). Przegląd Budowlany 2018, nr 7, s. 168, [foto]

Inne