Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
Rok założenia 1952
Rok przekształcenia 1974
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa


Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.

Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. Wydział Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.

Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1969-1973

 • Instytut Odlewnictwa
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
Zakład Odlewnictwa Żeliwa
Zakład Odlewnictwa Staliwa
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Projektowania Form i Odlewów
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni
Odlewnia doświadczalna, laboratorium chemiczne


1964-1968

 • Katedra Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Ogólnej
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 • Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
 • Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 • Katedra Odlewnictwa Żeliwa
Zakład Metalurgii Żeliwa
Zakład Odlewnictwa Żeliwa
 • Katedra Technologii Formy
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Technologii Formy
Zakład Badania Metali Ciekłych


1958-1963

 • Katedra Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Ogólnej
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
 • Katedra Odlewnictwa
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 • Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
 • Katedra Technologii Formy
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Technologii Formy
Zakład Badania Metali Ciekłych


1957/1958

 • Katedra Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Ogólnej
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
 • Katedra Odlewnictwa
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Odlewnictwa Staliwa
 • Katedra Technologii Formy
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Technologii Formy
Zakład Badania Metali Ciekłych


1956/1957

 • Katedra Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Analitycznej
 • Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 • Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 • Katedra Odlewnictwa
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Odlewnictwa Staliwa
 • Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu
Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 • Katedra Technologii Formy
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Projektowania Formy


1954/1955

 • Katedra Chemii Ogólnej
Zakład Chemii Analitycznej
Zakład Chemii Ogólnej
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa
Zakład Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa
 • Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 • Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 • Katedra Odlewnictwa
Zakład Odlewnictwa Szarego
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
Zakład Odlewnictwa Staliwa
 • Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu
Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 • Katedra Technologii Formy
Zakład Materiałów Formierskich
Zakład Projektowania Formy


Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Bibliografia

Książki

 • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 • Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001

Artykuły

 • Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
 • Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 11-13

Inne

Źródła