Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974): Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Źródła (w układzie chronologicznym))
 
(Nie pokazano 148 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|pochodzi_od=-
 
|pochodzi_od=-
 
}}
 
}}
 
+
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i '''Wydział Odlewnictwa'''. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.<ref>W dniu 23 lutego 1950 r. Senat AGH zleca Dziekanowi Wydziału Hutniczego, przygotowanie wniosku o utworzenie osobnego Wydziału Odlewniczego. W roku akademickim 1951/1952 Wydział Odlewniczy na podstawie otrzymanej obietnicy z Ministerstwa ("mimo braku formalnego stwierdzenia"), rozpoczął samodzielną działalność naukowo-dydaktyczną. Wydział Odlewniczy później przemianowany na Wydział Odlewnictwa. Na podstawie: Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-31</ref>
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i '''Wydział Odlewnictwa'''. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.  
 
  
 
Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
 
Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Linia 17: Linia 16:
 
Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  
Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.
+
Uchwałą nr 4 Senat AGH na posiedzeniu w dniu 6 października 1983 r. przychylił się do wniosku Rady Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału na: Wydział Odlewnictwa. Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.
  
 
Od 25 listopada 1983 r. '''Wydział Odlewnictwa''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 
Od 25 listopada 1983 r. '''Wydział Odlewnictwa''' Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
Linia 23: Linia 22:
 
== Struktura wydziału ==
 
== Struktura wydziału ==
  
 +
'''1969-01.10.1974'''
 +
 +
* Instytut Odlewnictwa (1969-1974)<ref>Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w strukturze AGH znajduje się Wydział Odlewnictwa z Instytutem Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.06.1969 ; Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 06.09.1974 zmienia się nazwę Wydziału Odlewnictwa na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z Instytutem Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974 </ref> 
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)<ref>Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej</ref>
 +
 +
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych</ref>
  
'''1969-1973'''
+
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Odlewnictwa Żeliwa</ref>
  
* Instytut Odlewnictwa
+
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)<ref>W składach osobowych AGH Zakład Odlewnictwa Staliwa istnieje w strukturze uczelni od 1969 ;  na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Odlewnictwa Staliwa (2002-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Odlewnictwa Staliwa</ref>
:: Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 
:: Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Projektowania Form i Odlewów
 
:: Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni
 
:: Odlewnia doświadczalna, laboratorium chemiczne
 
  
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)<ref>w l.1969-1991 Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; w l.1992-1999 Pracownia Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 tworzy się Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)<ref>Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów</ref>
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
 +
 +
:: Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
 +
 +
:: Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)
  
 
'''1964-1968'''
 
'''1964-1968'''
  
* Katedra Chemii Ogólnej
+
* Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
:: Zakład Chemii Ogólnej
+
 
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
+
:: Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
+
 
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
+
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
+
 
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
+
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
+
 
* Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
+
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
:: Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
+
 
* Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
+
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
+
 
* Katedra Odlewnictwa Żeliwa
+
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa</ref>
:: Zakład Metalurgii Żeliwa
+
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa
+
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
* Katedra Technologii Formy
+
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
+
* Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa, przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958</ref>
:: Zakład Technologii Formy
+
 
:: Zakład Badania Metali Ciekłych
+
:: Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)
 +
 
 +
* Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1964-1969)<ref>Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 tworzy się Katedrę Odlewnictwa Metali Nieżelaznych</ref>
 +
 
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 +
 
 +
* Katedra Odlewnictwa Żeliwa (1964-1969)<ref>Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa</ref>
 +
 
 +
:: Zakład Metalurgii Żeliwa (1964-1969)
 +
 
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1964-1969)
 +
 
 +
* Katedra Technologii Formy (1952-1969)
 +
 
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
 +
 
 +
:: Zakład Technologii Formy (1957-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
  
 +
:: Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Badania Metali Ciekłych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
  
 
'''1958-1963'''
 
'''1958-1963'''
  
* Katedra Chemii Ogólnej
+
* Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
:: Zakład Chemii Ogólnej
 
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
 
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
 
* Katedra Odlewnictwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
* Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
 
:: Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa
 
* Katedra Technologii Formy
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Technologii Formy
 
:: Zakład Badania Metali Ciekłych
 
  
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
  
'''1957/1958'''
+
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)
  
*Katedra Chemii Ogólnej
+
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)
:: Zakład Chemii Ogólnej
 
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych
 
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego
 
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego
 
* Katedra Odlewnictwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
* Katedra Technologii Formy
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Technologii Formy
 
:: Zakład Badania Metali Ciekłych
 
  
 +
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
  
'''1956/1957'''
+
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
  
* Katedra Chemii Ogólnej
+
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
:: Zakład Chemii Ogólnej
 
:: Zakład Chemii Analitycznej
 
* Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 
:: Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 
*Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
* Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 
* Katedra Odlewnictwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
* Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 
:: Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 
* Katedra Technologii Formy
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Projektowania Formy
 
  
 +
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)
  
'''1954/1955'''
+
* Katedra Odlewnictwa (1952-1964)<ref>W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa</ref>
* Katedra Chemii Ogólnej
 
:: Zakład Chemii Analitycznej
 
:: Zakład Chemii Ogólnej
 
* Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa
 
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa
 
* Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 
:: Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych
 
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni
 
* Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa
 
* Katedra Odlewnictwa
 
:: Zakład Odlewnictwa Szarego
 
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego
 
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa
 
* Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 
:: Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu
 
* Katedra Technologii Formy
 
:: Zakład Materiałów Formierskich
 
:: Zakład Projektowania Formy
 
  
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
  
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
 +
 +
* Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958</ref>
 +
 +
:: Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958</ref>
 +
 +
* Katedra Technologii Formy (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Technologii Formy (1957-1969)
 +
 +
:: Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)
 +
 +
'''1957'''
 +
 +
*Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 +
 +
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
:: Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 +
 +
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
* Katedra Odlewnictwa (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958</ref>
 +
 +
* Katedra Technologii Formy (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Technologii Formy (1957-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
:: Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Badania Metali Ciekłych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
'''1956'''
 +
 +
* Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Chemii Analitycznej (1952-1957)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej w: Katedrę Chemii Górniczej  i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
* Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
:: Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 +
 +
* Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)
 +
 +
* Katedra Odlewnictwa (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)
 +
 +
* Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem</ref>
 +
 +
:: Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem</ref>
 +
 +
* Katedra Technologii Formy (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Projektowania Formy (1952-1957)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
'''1952-1955'''
 +
 +
* Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)<ref>Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Chemii Ogólnej i Analitycznej na: Katedrę Chemii Ogólnej wraz z 2 Zakładami: Zakładem Chemii Ogólnej i Zakładem Chemii Analitycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Chemii Ogólnej przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Chemii Analitycznej (1952-1957)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej w: Katedrę Chemii Górniczej  i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
:: Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 +
 +
* Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa (1952-1955)<ref>Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 12.07.1950 utworzono Katedrę Mechaniki Technicznej II (1950-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dn. 01.09.1950 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej II na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa ; 1952 Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa (1952-1955)
 +
 +
* Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
:: Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)<ref>Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem</ref>
 +
 +
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 +
 +
* Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
 +
 +
:: Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)
 +
 +
* Katedra Odlewnictwa (1952-1964)<ref>W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)<ref> Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958</ref>
 +
 +
* Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem</ref>
 +
 +
:: Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)<ref>Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem</ref>
 +
 +
* Katedra Technologii Formy (1952-1969)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Górniczym przekształca się Katedrę Chemii Górniczej na: Katedrę Technologii Formy wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Materiałów Formierskich i Zakładem Projektowania Formy i przenosi na Wydział Hutniczy ; 1952 Katedra Technologii Formy przeniesiona na Wydział Odlewnictwa</ref>
 +
 +
:: Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
 +
 +
:: Zakład Projektowania Formy (1952-1957)<ref>Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957</ref>
  
 
== Władze wydziału ==
 
== Władze wydziału ==
Linia 160: Linia 249:
  
 
{{osoby}}
 
{{osoby}}
 +
 +
==Przypisy==
 +
 +
<references/>
  
 
==Bibliografia==
 
==Bibliografia==
  
 
====Książki====
 
====Książki====
 +
 +
* Adamski Cz.: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 73-93
 +
 +
* 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976
 +
 +
* Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 94-101
 +
 +
* Katedra Chemii Ogólnej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 390-393
 +
 +
* Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 393
 +
 +
* Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 394
 +
 +
* Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 394-395
 +
 +
* Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 395-397
 +
 +
* Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 397-398
 +
 +
* Katedra Odlewnictwa Żeliwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 398-401
 +
 +
* Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 401
 +
 +
* Katedra Technologii Formy. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 401-403
 +
 +
* Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-82
 +
 +
* Piotrowski A., Zieliński E.: Katedra Chemii Ogólnej. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 133-146
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1951/52] [online]. Kraków 1952, s. 93-100 [przeglądany 28.03.2019]. Dostępny w: http://so.bg.agh.edu.pl/skos_1951-1952.pdf
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1952/53] [online]. Kraków 1953, s. 6, 115-120, 186-189 [przeglądany 28.03.2019]. Dostępny w: http://so.bg.agh.edu.pl/skos_1952-1953.pdf
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1953/54]. Kraków 1954, s. 133-147
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1954/55]. Kraków 1955, s. 22, 179-197
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1955/56]. Kraków 1956, s. 22, 179-197
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1956/57]. Kraków 1957, s. 27, 33, 191-208
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1957-1958]. Kraków 1958, s. 29, 165-175
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1958-1959]. Kraków 1959, s. 21, 153-161
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1959-1960]. Kraków 1959, s. 8, 144-152
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1960-1961]. Kraków 1960, s. 30, 131-138
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1961-1962]. Kraków 1964, s. 43-46
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1962-1963]. Kraków 1963, s. 27, 63-66
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1963-1964]. Kraków 1964, s. 107-113
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1964-1965]. Kraków 1965, s. 132-141
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1965-1966]. Kraków 1967, s. 111-118
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1966-1967]. Kraków 1967, s. 64-66
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1967-1968]. Kraków 1968, s. 62-64
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1968-1969]. Kraków 1969, s. 74-77
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1969-1970]. Kraków 1970, s. 25-26
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1970-1971]. Kraków 1971, s. 79-84
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1971-1972]. Kraków 1972, s. 98-103
 +
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 36-37
 +
 
* Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 
* Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
* Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001
+
 
 +
* Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995
 +
 
 +
* Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24-26, 34
 +
 
 +
* Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 28-29, 36
 +
 
 +
* Zakład Materiałów Formierskich. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 27-28, 35
 +
 
 +
* Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 29-31
 +
 
 +
* Zakład Mechanizacji Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 37
 +
 
 +
* Zakład Metali Nieżelaznych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 33
 +
 
 +
* Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 23, 33-34
 +
 
 +
* Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 22-23
 +
 
 +
* Zakład Odlewnictwa Staliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 20-22, 32-33
 +
 
 +
* Zakład Odlewnictwa Żeliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 18-20, 31-32
 +
 
 +
* Zakład Projektowania Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 +
 
 +
* Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 +
 
 +
* Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24, 34
 +
 
 +
* Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001, s. 5-37
  
 
====Artykuły====
 
====Artykuły====
 +
 +
* Dańko R., Górny M.: Wydział Odlewnictwa AGH. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2018, nr 19, s. 14-20, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_019.pdf
 +
* Dubowicki M.: Osiągnięcia naukowe AGH w dziedzinie odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1961, nr 38, z. 8, s. 6-17
 +
* Dział informacyjny Wydziału Odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1959, nr 19, z. 3. s.123
 +
* Dział informacyjny Wydziału Odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1966, nr 133, z. 13. s.145
 
* Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
 
* Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
 +
* Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Biuletyn AGH'' [online] 2011, nr 42/43, s. 11-13, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2011_Biuletyn_PDF/042_043_06_07_2011.pdf
 +
* Pelczarski S.: Naukowa i dydaktyczna działalność Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo'' 1966, nr 113, z. 12, s. 11
 +
* Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny'' 1997, nr 7-8, s. 219
 +
 +
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 31 sierpnia 1952 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 sierpnia 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-89, poz. 1386]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 pazdziernika 1952 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-90, poz. 1409]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Szkolnictwa Wyzszego z dnia 16 sierpnia 1957 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 sierpnia 1957 r. (nr DT-IX-166/57) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1957, nr 11, poz. 47]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r.pdf|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 kwietnia 1958 r. (nr DT-IX-132/58) w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnikach: Gdańskiej, Łódzkiej, Poznańskiej i Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla pracowników nauki'' 1958, nr 6, poz. 18, s. 2]]
 +
 +
*[[Media:Protokol z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 19 marca 1959 r.'' (ad. 2 Wnioski dotyczące organizacji katedr i zakładów, s. 2-3)]]
 +
 +
*[[Media:Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 maja 1969 r.pdf|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki z dnia 6 wrzesnia 1974 r.pdf|Zarządzenie nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 10, poz. 96.]]
 +
 +
*[[Media:Protokol z posiedzenia Senatu AGH w dniu 6 pazdziernika 1983 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dniu 6 października 1983 r.'' (ad. 8 Zmiana nazwy Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, s. 10)]]
 +
 +
*[[Media:Zarzadzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r.pdf|Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1983, Nr 7, poz. 48.]]
 +
 +
*[[Media:Protokol z Posiedzenia Senatu AGH w dniu 06.11.1991 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 06.11.1991 r.'' (ad. 7c Wnioski Rad Wydziałów o zatwierdzenie nowej struktury organizacyjnej wydziałów, s. 18-19)]]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 7 czerwca 1995 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 7 czerwca 1995 r.'' (ad. 6b Wnioski Rad Wydziałów o zmianę struktur wewnętrznych: Odlewnictwa o reaktywowanie Zakładu Chemii Ogólnej i Analitycznej, s. 3)]]
 +
 +
*[[Media:Uchwala nr 41 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 1997 r.pdf|Uchwała nr 41 Senatu AGH z dnia 30 kwietnia 1997 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa. ''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 kwietnia 1997 roku'']]
 +
 +
*[[Media:Uchwala nr 78, 2000 Senatu AGH z dnia 27 wrzesnia 2000 r.pdf|Uchwała nr 78/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa. ''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 września 2000 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Uchwala nr 169 2002 Senatu AGH z dnia 27 marca 2002 r.pdf|Uchwała nr 169/2002 Senatu AGH z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
 +
 +
*[[Media:Uchwala nr 60 61 2007 Senatu AGH z dnia 30 maja 2007 r.pdf|Uchwała nr 60/61/2007 Senatu AGH z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
 +
 +
*[[Media:Uchwala nr 122 2008 Senatu AGH z dnia 29 pazdziernika 2008 r.pdf|Uchwała nr 122/2008 Senatu AGH z dnia 29 października 2008 r. w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
  
* Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Biuletyn AGH'' 2011, nr 42/43, s. 11-13
+
*[[Media:Uchwala nr 130 2010 Senatu AGH z dnia 27 pazdziernika 2010 r.pdf|Uchwała nr 130/2010 Senatu AGH z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
  
====Inne====
+
*[[Media:Uchwala nr 254 2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r.pdf|Uchwała nr 254/2012 Senatu AGH z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
* Wydział Odlewnictwa http://www.agh.edu.pl/wydzial-odlewnictwa/
 
  
== Źródła ==
+
*[[Media:Uchwala nr 5 2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r.pdf|Uchwała nr 5/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa]]
  
*[[Media:Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Monitor Polski'' 1952, Nr A-90, poz. 1409]]
+
*[[Media:Zarządzenie Nr 57 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa AGH.pdf|Zarządzenie Nr 57/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Odlewnictwa AGH]]
  
*[[Media:Dz.U.1969.16.118 - Nadanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica.jpg|Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. w sprawie nadania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie imienia Stanisława Staszica. ''Dz.U.1969.16.118.'']]
+
*[[Media:Zarządzenie nr 76 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 76/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
  
*[[Media:Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.jpg|Zarządzenie nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1974, Nr 10, poz. 96.]]
+
*[[Media:Zarządzenie nr 79 2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r.pdf|Zarządzenie Nr 79/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 76/2019 Rektora AGH z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie likwidacji jednostek oraz nadania jednostkom statusu "jednostka pomocnicza w likwidacji"]]
  
*[[Media:Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.jpg|Zarządzenie nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1983, Nr 7, poz. 48.]]
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 26.02.2021</span>'''''
  
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Wydział]]

Aktualna wersja na dzień 11:15, 3 cze 2022

Wydział Odlewnictwa (1952 - 1974)
Rok założenia 1952
Rok przekształcenia 1974
Pochodzi od -
Przekształcony na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 października 1952 r. Wydział Hutniczy dzieli się na: Wydział Metalurgiczny i Wydział Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 września 1952 r.[1]

Od 1 września 1952 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 maja 1969 r. z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Od 24 maja 1969 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 6 września 1974 r. Wydział Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 października 1974 r.

Od 1 października 1974 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą nr 4 Senat AGH na posiedzeniu w dniu 6 października 1983 r. przychylił się do wniosku Rady Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z dnia 23 maja 1983 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału na: Wydział Odlewnictwa. Zarządzeniem nr 42 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 listopada 1983 r. Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa zmienia nazwę na: Wydział Odlewnictwa.

Od 25 listopada 1983 r. Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Struktura wydziału

1969-01.10.1974

 • Instytut Odlewnictwa (1969-1974)[2]
Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej (1969-2007)[3]
Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych (1969-1991)[4]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1969-1991)[5]
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002)[6]
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1969-1991)[7]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów (1969-1991)[8]
Zakład Materiałów Formierskich (1969-1991)
Zakład Projektowania Form i Odlewów (1969-1975)
Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni (1969-1975)

1964-1968

 • Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)[9]
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)[10]
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)[11]
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)[12]
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)[13]
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 • Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)[14]
Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)
 • Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1964-1969)[15]
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1964-1969)
 • Katedra Odlewnictwa Żeliwa (1964-1969)[16]
Zakład Metalurgii Żeliwa (1964-1969)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa (1964-1969)
 • Katedra Technologii Formy (1952-1969)
Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
Zakład Technologii Formy (1957-1969)[17]
Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)[18]

1958-1963

 • Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)[19]
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)
 • Katedra Odlewnictwa (1952-1964)[20]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
 • Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)[21]
Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa (1958-1969)[22]
 • Katedra Technologii Formy (1952-1969)
Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
Zakład Technologii Formy (1957-1969)
Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)

1957

 • Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)[23]
Zakład Maszyn i Urządzeń Odlewniczych (1957-1969)[24]
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)[25]
Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego (1957-1969)[26]
 • Katedra Odlewnictwa (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)[27]
 • Katedra Technologii Formy (1952-1969)
Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
Zakład Technologii Formy (1957-1969)[28]
Zakład Badania Metali Ciekłych (1957-1969)[29]

1956

 • Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)
Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
Zakład Chemii Analitycznej (1952-1957)[30]
 • Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)[31]
Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)[32]
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)[33]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)
 • Katedra Odlewnictwa (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)
 • Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)[34]
Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)[35]
 • Katedra Technologii Formy (1952-1969)
Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
Zakład Projektowania Formy (1952-1957)[36]

1952-1955

 • Katedra Chemii Ogólnej (1952-1969)[37]
Zakład Chemii Analitycznej (1952-1957)[38]
Zakład Chemii Ogólnej (1952-1969)
 • Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa (1952-1955)[39]
Zakład Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa (1952-1955)
 • Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)[40]
Zakład Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych (1952-1957)[41]
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)[42]
Zakład Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni (1952-1969)
 • Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)[43]
Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa (1952-1957)
 • Katedra Odlewnictwa (1952-1964)[44]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego (1952-1964)[45]
Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego (1952-1964)[46]
Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (1952-1964)[47]
Zakład Odlewnictwa Staliwa (1952-1958)[48]
 • Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)[49]
Zakład Podstaw Marksizmu i Leninizmu (1952-1957)[50]
 • Katedra Technologii Formy (1952-1969)[51]
Zakład Materiałów Formierskich (1952-1969)
Zakład Projektowania Formy (1952-1957)[52]

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Przypisy

 1. W dniu 23 lutego 1950 r. Senat AGH zleca Dziekanowi Wydziału Hutniczego, przygotowanie wniosku o utworzenie osobnego Wydziału Odlewniczego. W roku akademickim 1951/1952 Wydział Odlewniczy na podstawie otrzymanej obietnicy z Ministerstwa ("mimo braku formalnego stwierdzenia"), rozpoczął samodzielną działalność naukowo-dydaktyczną. Wydział Odlewniczy później przemianowany na Wydział Odlewnictwa. Na podstawie: Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-31
 2. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13.06.1969 w strukturze AGH znajduje się Wydział Odlewnictwa z Instytutem Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 15.06.1969 ; Zarządzeniem nr 83/Org/74 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 06.09.1974 zmienia się nazwę Wydziału Odlewnictwa na: Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa z Instytutem Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem 01.10.1974
 3. Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej w l. 1969-1993 w strukturze Wydziału Odlewnictwa ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 "Zakład Chemii Ogólnej" - w składach osobowych AGH Zakład figuruje pod nazwą Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; 1994 Pracownia Chemii Ogólnej i Analitycznej - na podstawie składu osobowego AGH'1994 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 07.06.1995 reaktywowano Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej
 4. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych
 5. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Odlewnictwa Żeliwa
 6. W składach osobowych AGH Zakład Odlewnictwa Staliwa istnieje w strukturze uczelni od 1969 ; na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje Instytut Odlewnictwa i tworzy z dniem 01.01.1992 Zakład Odlewnictwa Staliwa (1969-2002) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.03.2002 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Odlewnictwa Staliwa (2002-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Katedrę Odlewnictwa Staliwa
 7. w l.1969-1991 Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; w l.1992-1999 Pracownia Odlewnictwa Metali Nieżelaznych ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 27.09.2000 tworzy się Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych (2000-2007) ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 30.05.2007 zniesiono Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 8. Na wniosek Rady Wydziału Odlewnictwa z dnia 10.09.1991 Senat AGH w dniu 06.11.1991 rozwiązuje z dniem 31.12.1991 Zakład Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów
 9. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 10. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 11. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 12. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 13. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa
 14. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa, przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958
 15. Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 tworzy się Katedrę Odlewnictwa Metali Nieżelaznych
 16. Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa
 17. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 18. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Badania Metali Ciekłych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 19. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 20. W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa
 21. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958
 22. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958
 23. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 24. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 25. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 26. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 27. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958
 28. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 29. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 tworzy się Zakład Badania Metali Ciekłych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 30. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej w: Katedrę Chemii Górniczej i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 31. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 32. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 33. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 34. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem
 35. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem
 36. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 37. Katedra Chemii Ogólnej i Analitycznej utworzona w 1922 przy Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Chemii Ogólnej i Analitycznej na: Katedrę Chemii Ogólnej wraz z 2 Zakładami: Zakładem Chemii Ogólnej i Zakładem Chemii Analitycznej ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Chemii Ogólnej przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na Wydział Odlewnictwa
 38. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Chemii Analitycznej w: Katedrę Chemii Górniczej i przenosi się Katedrę Chemii Górniczej z zakładem na Wydział Górniczy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 39. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 12.07.1950 utworzono Katedrę Mechaniki Technicznej II (1950-1952) ; Rozporządzenie weszło w życie z dn. 01.09.1950 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Technicznej II na: Katedrę Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa ; 1952 Katedra Ekonomiki i Organizacji Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 40. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 41. Protokół Rady Wydziału Hutniczego z dn. 07.03.1950 w sprawie obsady Katedry Matematyki II (1950-1952) ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Matematyki II na: Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; 1952 Katedra Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych przeniesiona na Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Maszyn Odlewniczych i Urządzeń Pomiarowych z zakładem w: Katedrę Maszyn i Urządzeń Odlewniczych z zakładem
 42. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Wyższych Zagadnień Mechaniki (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Wyższych Zagadnień Mechaniki na: Katedrę Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1952 ; Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa
 43. Rozporządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27.09.1949 została utworzona Katedra Mechaniki Ogólnej (1949-1952) na Wydziale Hutniczym ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.09.1949 ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Katedrę Mechaniki Ogólnej na: Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa ; Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa przeniesiona w roku akademickim 1952/1953 na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Żeliwa i Staliwa w: Katedrę Metaloznawstwa Odlewniczego z zakładem ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957
 44. W l.1946-1951 Katedra Odlewnictwa na Wydziale Hutniczym ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 przekształca się Zakład Odlewnictwa (na Wydziale Hutniczym) na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem nr 15/64 Rektora AGH z dnia 01.09.1964 w oparciu o Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18.06.1964 przekształca się Katedrę Odlewnictwa w: Katedrę Odlewnictwa Żeliwa
 45. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 46. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 47. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa
 48. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Hutniczym przekształca się Zakład Odlewnictwa na 4 połączone z Katedrą Odlewnictwa Zakłady: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych, Zakład Odlewnictwa Staliwa, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Szarego, Zakład Odlewnictwa Żeliwa Wysokojakościowego ; 1952 Katedra Odlewnictwa (1946-1952) przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.04.1958 przekształca się Zakład Odlewnictwa Staliwa w: Katedrę Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa i przy Katedrze tworzy się Zakład Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.01.1958
 49. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem
 50. Rozporządzeniem Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dn. 22.05.1951 utworzono Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu na Wydziale Hutniczym ; Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 01.05.1951 ; 1952 Katedra Podstaw Marksizmu i Leninizmu przeniesiona na: Wydział Odlewnictwa ; Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 16.08.1957 "zwija" się Katedrę Podstaw Marksizmu i Leninizmu z Zakładem
 51. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 31.08.1952 na Wydziale Górniczym przekształca się Katedrę Chemii Górniczej na: Katedrę Technologii Formy wraz z 2 połączonymi z nią zakładami: Zakładem Materiałów Formierskich i Zakładem Projektowania Formy i przenosi na Wydział Hutniczy ; 1952 Katedra Technologii Formy przeniesiona na Wydział Odlewnictwa
 52. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 16.08.1957 przekształca się Zakład Projektowania Formy w: Zakład Technologii Formy ; Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od 01.09.1957

Bibliografia

Książki

 • Adamski Cz.: Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 73-93
 • 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976
 • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 94-101
 • Katedra Chemii Ogólnej. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 390-393
 • Katedra Maszyn i Urządzeń Odlewniczych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 393
 • Katedra Mechanizacji i Automatyzacji Odlewni. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 394
 • Katedra Metaloznawstwa Odlewniczego. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 394-395
 • Katedra Metalurgii i Odlewnictwa Staliwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 395-397
 • Katedra Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 397-398
 • Katedra Odlewnictwa Żeliwa. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 398-401
 • Katedra Podstaw Marksizmu-Leninizmu. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 401
 • Katedra Technologii Formy. W: Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969), s. 401-403
 • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac.: Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków cop. 2019, s. 5, 27-82
 • Piotrowski A., Zieliński E.: Katedra Chemii Ogólnej. W: Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995, s. 133-146
 • [Skład Osobowy AGH ... 1953/54]. Kraków 1954, s. 133-147
 • [Skład Osobowy AGH ... 1954/55]. Kraków 1955, s. 22, 179-197
 • [Skład Osobowy AGH ... 1955/56]. Kraków 1956, s. 22, 179-197
 • [Skład Osobowy AGH ... 1956/57]. Kraków 1957, s. 27, 33, 191-208
 • [Skład Osobowy AGH ... 1957-1958]. Kraków 1958, s. 29, 165-175
 • [Skład Osobowy AGH ... 1958-1959]. Kraków 1959, s. 21, 153-161
 • [Skład Osobowy AGH ... 1959-1960]. Kraków 1959, s. 8, 144-152
 • [Skład Osobowy AGH ... 1960-1961]. Kraków 1960, s. 30, 131-138
 • [Skład Osobowy AGH ... 1961-1962]. Kraków 1964, s. 43-46
 • [Skład Osobowy AGH ... 1962-1963]. Kraków 1963, s. 27, 63-66
 • [Skład Osobowy AGH ... 1963-1964]. Kraków 1964, s. 107-113
 • [Skład Osobowy AGH ... 1964-1965]. Kraków 1965, s. 132-141
 • [Skład Osobowy AGH ... 1965-1966]. Kraków 1967, s. 111-118
 • [Skład Osobowy AGH ... 1966-1967]. Kraków 1967, s. 64-66
 • [Skład Osobowy AGH ... 1967-1968]. Kraków 1968, s. 62-64
 • [Skład Osobowy AGH ... 1968-1969]. Kraków 1969, s. 74-77
 • [Skład Osobowy AGH ... 1969-1970]. Kraków 1970, s. 25-26
 • [Skład Osobowy AGH ... 1970-1971]. Kraków 1971, s. 79-84
 • [Skład Osobowy AGH ... 1971-1972]. Kraków 1972, s. 98-103
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 36-37
 • Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. [Oprac. Cz. Podrzucki i S. Dobosz]. Kraków 1991
 • Z dziejów Wydziału Odlewnictwa AGH. [red. Czesław Adamski]. Kraków 1995
 • Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24-26, 34
 • Zakład Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 28-29, 36
 • Zakład Materiałów Formierskich. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 27-28, 35
 • Zakład Maszyn Odlewniczych, Automatyzacji i Projektowania Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 29-31
 • Zakład Mechanizacji Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 37
 • Zakład Metali Nieżelaznych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 33
 • Zakład Metaloznawstwa Odlewniczego. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 23, 33-34
 • Zakład Odlewnictwa Metali Nieżelaznych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 22-23
 • Zakład Odlewnictwa Staliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 20-22, 32-33
 • Zakład Odlewnictwa Żeliwa. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 18-20, 31-32
 • Zakład Projektowania Odlewni. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 • Zakład Teorii Konstrukcji i Pomiarów Maszyn Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 36
 • Zakład Termodynamiki Procesów Odlewniczych. W: 40-lecie odlewnictwa w AGH : 1935-1975. Instytut Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. Kraków 1976, s. 24, 34
 • Zarys dziejów Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej : zapis kronikarski. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2001, s. 5-37

Artykuły

 • Dańko R., Górny M.: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH [online] 2018, nr 19, s. 14-20, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_019.pdf
 • Dubowicki M.: Osiągnięcia naukowe AGH w dziedzinie odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1961, nr 38, z. 8, s. 6-17
 • Dział informacyjny Wydziału Odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1959, nr 19, z. 3. s.123
 • Dział informacyjny Wydziału Odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1966, nr 133, z. 13. s.145
 • Dział informacyjny : utworzenie Wydziału Odlewnictwa. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1954, nr 3, z. 1, s. 115-116
 • Maj M.: Z historii Wydziału Odlewnictwa AGH. Biuletyn AGH [online] 2011, nr 42/43, s. 11-13, [foto] [przeglądany 22.01.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2011_Biuletyn_PDF/042_043_06_07_2011.pdf
 • Pelczarski S.: Naukowa i dydaktyczna działalność Wydziału Odlewnictwa AGH. Zeszyty Naukowe. Metalurgia i Odlewnictwo 1966, nr 113, z. 12, s. 11
 • Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny 1997, nr 7-8, s. 219

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 26.02.2021