Wojciech Grega

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:47, 5 wrz 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Wojciech Grega
Wojciech Grega.jpg
Nazwisko Grega
Imię / imiona Wojciech
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 21 września 1948
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, automatyka, sterowanie w czasie rzeczywistym, sterowanie cyfrowe, układy nieliniowe, sterowanie rozproszone, sieci przemysłowe, optymalizacja, integracja systemów
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1994-1996)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki19941996

Prof. dr hab. inż. Wojciech Grega (1948-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, automatyka, sterowanie w czasie rzeczywistym, sterowanie cyfrowe, układy nieliniowe, sterowanie rozproszone, sieci przemysłowe, optymalizacja, integracja systemów

Nota biograficzna

Urodził się 21 września 1948 roku w Krakowie.

W latach 1966-1972 odbył studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, uzyskując tytuł magistra inży­niera elektryka.

W 1972 roku uzyskał dyplom na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH. W latach 1972-1975 był słuchaczem Studium Doktoranckiego przy Wydziale.

W 1975 roku podjął pracę w Zakładzie Cybernetyki i Teorii Sterowania Instytutu Informatyki i Automatyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

W 1976 roku na podstawie pracy "Aproksymacja wybranej klasy obiektów o parametrach rozłożonych modelem dyskretnym" uzyskał doktorat. Od 1977 roku był zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Odbył krajowe staże przemysłowe i zagraniczne staże naukowe m.in. w Szwecji, Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

W 1994 roku na podstawie rozprawy "Metody dekompozycji w zadaniach optymalizacji systemów transportowych" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

W latach 1994-1996 był prodziekanem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Od roku 1998 był Kierownikiem Laboratorium Sterowania w Katedrze Automatyki AGH. Od 2002 roku jest przewodniczącym Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia Wydziału EAIiE.

W 2005 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Kierował projektami krajowymi (KBN, MNiE) i zagranicznymi (EU).

Autor i współautor około 100 publikacji, w tym 4 książek i 2 skryptów. Jego prace dotyczą metod sterowania komputerowego i optymalizacji, a w szczególności algorytmów sterowania cyfrowego, sterowania rozproszonego, modelowania i optymalnego sterowania systemami wytwarzania i przesyłu energii. Opublikował także szereg prac z zakresu metodyki kształcenia w szkołach wyższych.

Od 1999 redaktor miesięcznika "Pomiary, Automatyka, Robotyka".

Członek Komisji Nauk Technicznych PAU, IEEE, od 2003 reprezentant Polski w zarządzie stowarzyszenia European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ekspert Unii Europejskiej, Zespołu Teorii Sterowania przy Komitecie Automatyki i Robotyki PAN, Komisji Nauk PAU.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/grega-wojciech-001059

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1978/79]. Kraków 1979, s. 97
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 96, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 104, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 106, [foto]

Inne

stan na dzień 05.09.2023