Stanisław Marian Tokarski

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:59, 21 lut 2023 autorstwa MagdalenaZabawa (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisław Marian Tokarski
Stanisław Tokarski.jpg
Nazwisko Tokarski
Imię / imiona Stanisław Marian
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 11 stycznia 1959
Miejsce urodzenia Wojakowa


Dyscyplina/specjalności energetyka, inżynieria środowiska, ochrona powietrza
Wydział Centrum EnergetykiDr hab. inż. Stanisław Marian Tokarski (1959-)

Dyscyplina/specjalności: energetyka, inżynieria środowiska, ochrona powietrza

Nota biograficzna

Urodził się 11 stycznia 1959 roku w Wojakowej koło Nowego Sącza.

W 1983 roku ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka.

W 1983 roku rozpoczął pracę inżyniera rozruchu w Elektromontażu II Kraków.

W latach 1985-1991 był inspektorem nadzoru Elektrowni Jaworzno III, w latach 1992-1996 był głównym specjalistą ds. restrukturyzacji, następnie w latach 1996-2001 był dyrektorem ds. strategii i zarządzania. W latach 2001-2008 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA jako dyrektor ds. strategii zarządzania. W latach 2008-2010 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu – dyrektora ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia SA. W latach 2010-2014 pełnił funkcję prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie SA.

Odbył studia podyplomowe: w Politechnice Śląskiej w latach 1990-1991 "Systemy komputerowe", w roku akademickim 1991/1992 "Energetyka w warunkach przemian gospodarczych" i w latach 1996-1997 "Przyjazna dla środowiska restrukturyzacja energetyki". Następnie w latach 2002-2003 "Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA" w Szkole Głównej Handlowej, w roku akademickim 2006/2007 "Prawo w Unii Europejskiej" w Uniwersytecie Jagiellońskim i w roku 2009/2010 "Energetyka jądrowa we współczesnej elektroenergetyce" w AGH.

W 2014 roku na podstawie pracy "Środowiskowe i techniczno-ekonomiczne aspekty przemysłowego spalania biomasy", obronionej w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

W 2016 roku rozpoczął pracę w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach oraz na stanowisku głównego specjalisty w Pionie Współpracy Centrum Energetyki AGH.

W 2022 roku na podstawie rozprawy "Prognozowanie rozwoju krajowego systemu energetycznego z wykorzystaniem metod heurystycznych", przedstawionej w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach, uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W ramach pracy w Centrum Energetyki AGH, do jego zadań należy organizowanie działalności badawczej laboratoriów Centrum w zakresie wskazywanym przez Dyrektora Centrum, koordynacja współpracy z przemysłem, przygotowywanie i udział w realizacji projektów badawczych w obszarze energii i paliw. Ponadto prowadzi badania w zakresie prognozowania rozwoju rynków energii i nowych technologii energetycznych, wraz z przygotowywaniem opracowań na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Autor około 40 publikacji i 1 patentu.

Od 1998 roku uczestniczy w pracach wielu instytucji europejskich opiniując akty prawne dotyczące sektora elektroenergetycznego i paliwowego.

Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa (egzamin państwowy) oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2.

Jest członkiem Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie, Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Polskiego Komitetu Światowej Rady Energii, Urzędu Dozoru Technicznego, Komitetu Problemów Energetyki PAN, Komitetu Energetyki i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej, Rady Dyrektorów VGB. Od 2010 roku jest członkiem Rady Nadzorczej spółki EIT Innoenergy S.E. Akcjonariuszem Spółki jest m.in. AGH.

Ponadto uczestniczy w pracy organizacji społecznych i kulturalnych: Radzie Mecenasów Teatru Śląskiego w Katowicach, Fundacji „Wyspiański” Teatru Śląskiego – przewodniczący Rady Fundacji, Stowarzyszeniu Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej w Krakowie, Stowarzyszeniu „Wspólny Las” w Iwkowej i Stowarzyszeniu „Słonka” w Jaworznie.

Odznaczenia i nagrody

VII Edyktem Rady Naukowo-Programowej Konferencji Kotłowej i Kapituły w 2022 roku otrzymał Tytuł Honorowy Miles Energeticae. Otrzymał glejt świadczący o prawie do tytułu i szabli oraz jako insygnium tytułu Karabelę Polską.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/tokarski-stanislaw-028387

Źródła do biogramu

Książki

  • Dr inż. Stanisław Tokarski : miles energeticae. W: 14th ICBT Poland 2022 : aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów technologie transformacji energetycznej problemy eksploatacji elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni : międzynarodowa XIV konferencja kotłowa ICBT Poland 2022 : Szczyrk 25–28 października 2022 / Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. — Gliwice 2022, 121-124, [foto]

Inne

stan na dzień 23.02.2023