Stanisław Hajduk

Z Historia AGH
Wersja z dnia 11:05, 23 sty 2018 autorstwa MalgorzataDudek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisław Hajduk
Nazwisko Hajduk
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Mgr inż.
Data urodzenia 22 kwietnia 1883
Miejsce urodzenia Maków Podhalański
Data śmierci 5 października 1967
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budownictwo mostów żelbetowych
Wydział Wydziały Politechniczne - Wydział Inżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Mgr inż. Stanisław Hajduk (1883–1967)

Dyscyplina/specjalności: budownictwo mostów żelbetowych

Nota biograficzna

Urodził się 22 kwietnia 1883 roku w Makowie Podhalańskim, zmarł 5 października 1967 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.

Ukończył Gimnazjum im. J. Sobieskiego w Krakowie. W latach 1903-1909 studiował na Wydziale Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie, uzyskując dyplom inżyniera dróg i mostów. W trakcie studiów pracował jako technik w przedsiębiorstwie robót inżynierskich i architektonicznych (firma Sosnowski i Zachariewicz) we Lwowie. Zaprojektował i zbudował wiele mostów i dróg, a także wodociągów i oczyszczalni ścieków.

Uczestnik I wojny światowej jako żołnierz austriacki. W latach 1919-1921 był dowódcą pułku kolejowego Wojska Polskiego w randze podpułkownika.

W dwudziestoleciu międzywojennym prowadził wraz z bratem przedsiębiorstwo robót inżynierskich, a od 1935 roku biuro projektowania i wykonawstwa robót inżynierskich (do 1939 roku). Ponadto nauczał mechaniki i statyki, budownictwa wodnego i budowy mostów w Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie oraz w Szkole Przemysłowej w Bielsku.

W czasie II wojny światowej mieszkał we Lwowie, gdzie pracował jako docent w Katedrze Budowy Mostów, a następnie w Katedrze Budownictwa Wodnego Politechniki Lwowskiej.

W 1945 roku przeniósł się do Krakowa i został adiunktem I Katedry Budownictwa Wodnego na Wydziale Inżynierii Wydziałów Politechnicznych Akademii Górniczej. Prowadził wykłady i zajęcia z mechaniki gruntów i fundamentowania. Od 1953 roku pracował w Politechnice Krakowskiej.

W 1961 roku przeszedł na emeryturę.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal 10-lecia Polski Ludowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 3. Red. nacz. T. Skarzyński. Warszawa 1993, s. 132-133

Artykuły

  • Pietrzyk K.: Mgr. inż. Stanisław Hajduk : wspomnienie pośmiertne. Czasopismo Techniczne 1968, R. 73, z. 1-B Budownictwo (113), s. 48