Ryszard Tadeusiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:58, 26 sty 2016 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje) (zamienił w treści „=== Książki ===” na „==== Książki ====”)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ryszard Tadeusiewicz
Ryszard Tadeusiewicz.jpg
Nazwisko Tadeusiewicz
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1947


Dyscyplina/specjalności biocybernetyka, automatyka, informatyka
Pełnione funkcje Rektor w latach 1998–2005
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Komandorski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, honorowa szpada górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, medale honorowe i inne.
FunkcjeGdzieoddo
RektorAGH19981999
RektorAGH19992002
RektorAGH20022005

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (1947–)

Specjalność: biocybernetyka, automatyka, informatyka

Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej. Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii. Związany z Akademią od 1971 r., początkowo jako asystent następnie st. asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejno w 1975 roku stopień doktora, doktora habilitowanego (1981), prof. nadzw.(1986), prof. zwycz.(1991).

Pełnione funkcje to m.in.: w latach 1974–1982 Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki, w latach 1980–1988 Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji, w latach 1980–1992 Kierownik Zakładu Biocybernetyki. W 1997r. Kierownik Katedry Automatyki i Kierownik Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze. W latach 1990–1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 — Podstawowych Nauk Technicznych KBN — pierwszej kadencji. W latach 1994–1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN — drugiej kadencji. W latach 1996–1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od lutego 1998 do 2005 roku Rektor AGH. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), 2002, członek European Universities Association (EUA), 2002.

Autor ogromnej liczby artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Jest stałym recenzentem kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).

Był i jest członkiem wielu Rad Naukowych, aktywnie działa w wielu Ogólnopolskich Towarzystwach Naukowych, jest członkiem Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.

Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (Ansted University z siedzibą w Virgin Island, Wielka Brytania) 2001, oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008) oraz Politechniki Lubelskiej (2008).

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (2002), członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society — polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Prezes krakowskiego Oddziału PAN 2007–.

Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011.

Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI), 1998.

Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html

Bibliografia

 • BIP AGH 1996 nr 27. s. 10–11
 • BIP AGH 1998 nr 50. s. 4–5
 • BIP AGH 1998 nr 49. s. 2 okł.
 • Kto jest kim w Polsce 1993. S. 735
 • BIP AGH 2002 nr 101. s. [2]–3
 • BIP AGH 2002 nr 103. s. 3
 • BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]–3
 • BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]–3
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej
 • Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Czestochowskiej prof. zw. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi
 • BIP AGH 2002 nr 106/107. s. 19
 • BIP AGH 2002 nr 112. s. [28]
 • BIP AGH 2003 nr 122. s. 3
 • Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu : DHC dla prof. Tadeusiewicza na Ukrainie [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/dhc1.html [18.11.2003]
 • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html [01.03.2004]
 • Rektor AGH odznaczony [Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski] [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/RTodznaczenie.html [13.01.2005]
 • BIP AGH 2005 nr 139. s. 22–[23]
 • BIP AGH 2005 nr 140. s. 4–5, [19]
 • BIP AGH 2005 nr 141. s. 4
 • BIP AGH 2005 nr 142–143. s. [31]
 • Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dla JM Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza 17 czerwca 2005 r. [Dokument elektroniczny]. — Tryb dostępu: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/komunikaty/dhc_Gliwice/dhc_Gliwice.html [29.06.2005]
 • Gazeta Krakowska 2006 nr 284 (6 XII 2006). s. 10
 • Dziennik Polski 2006 nr 287 (9 XII 2006). s. 5
 • Dziennik Polski 2008 nr 109 (10–11 V 2008). s. 5
 • Dziennik Polski 2008 nr 124 (29 V 2008). s. 4
 • Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2008 nr 5. s. 4
 • Polska Gazeta Krakowska 2010 nr 42 (19 II 2010). s. 5
 • Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2012 nr 49. s. 39

Bibliografia

Książki

 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie : skład osobowy w roku akademickim 1986/87. — Kraków : AE, 1987. — S. 43
 • Encyklopedia Krakowa / red. prowadzący Antoni Henryk Stachowski ; zesp. red. Joanna Kozłowska-Miroch [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. — S. 978
 • I Ogólnopolski Kongres MBA : Nowe trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem we współczesnym świecie : 13–14 maja 2005 r. / Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — [Kraków : Akademia Ekonomiczna, 2005]. — K. [8]
 • Jornada de Ciencia Polaca : La Serena, 29 noviembre 1999. — La Serena : Universidad de La Serena. Vicerrectoria Académica, 2004. — S. 221–225 : Curriculum vitae : Profesor titular doctor ingeniero Ryszard Tadeusiewicz
 • Kronika Wydziału Górniczego 1919–1999. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. — S.118
 • Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). — . — Wyd. 2. — . — Wyd. 2. — Kraków : Krakowska Agencja Informacyjna, 2000. — S. 351
 • Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego Ryszardowi Tadeusiewiczowi, 7 czerwca 2005 / . — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, cop. 2005. — 47, [1] S., fot.
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału / Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. — Kraków : Wydawnictwo WEAiE, 1999. — S. 94
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. — Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. — S. 367–368, portr.
 • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T.4 : S — Ż / red. nauk. Janusz Kapuścik. — Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2002. — S. 455–456, portr.
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999 / red. Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska. — Gliwice : Wydawnictwo HELION, 1999. — S. 340–341

Artykuły

 • (MaBa): Minister oddał władzę : AGH ma nowego rektora / fot. Jadwiga Rubiś // Gazeta Krakowska, 1998. — nr 18. — s. 4, portr.
 • Biznes nagradza prof. Tadeusiewicza / [oprac.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik // Dziennik Polski, 2009. — nr 20 (24–25 I 2009). — s. A6, fot.
 • Dembiński, Bartosz: Nowi członkowie PAU z AGH // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013. — nr 64. — s. 21
 • Dobrowolski, Jan W.: Rektor AGH członkiem Akademii Umiejętności i Nauk // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2005. — nr 141. — s. 4, zdj.
 • Doktoraty honoris causa dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS, Politechnika Lubelska // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2008. — nr 5. — ^ss. 4, fot.
 • Godność Doktora Honoris Causa Uniwersytetu ANSTED dla Rektora AGH // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 101. — s. [2]–3, zdj.
 • Górska, Anna: Profesor i jego uśmięchnięta rodzinka : z wizytą u... profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot Anna Kaczmarz Anna Górska // Polska Gazeta Krakowska, 2013. — nr 279 (30 XI — 1 XII 2013). — s. 7, fot.
 • Górska, Anna: Prowincja idzie w świat : [o przyszłości AGH w światowym rankingu uczelni wyższych mówią Antoni Tajduś i Ryszard Tadeusiewicz] / Antoni Tajduś, Ryszard Tadeusiewicz ; fot. Katarzyna Prokulska, Jacek Kozioł Anna Górska // Gazeta Krakowska, 2007. — nr 4 (5 I 2007). — s. 8–9, fot.
 • JM Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honorowym Uniwersytetu w Koszycach / [oprac.] (ZS); fot. Z. Sulima // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2005. — nr 139. — s. 22-[23], fot.
 • Jestem jedynym na świecie, który to wie : Krakowianie — prof. Ryszard Tadeusiewicz / fot. Andrzej Banaś // Dziennik Polski, 2012. — nr 128 (2–3 VI 2012). — s. B2, fot. (Kronika Krakowska)
 • Korbicz, Józef: Professor Ryszard Tadeusiewicz : a double jubilee // International Journal of Apllied Mathematics and Computer Science, 2007. — vol. 17, no. 2. — s. 289–290, fot.
 • Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH Honorowym Profesorem na Ukrainie // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 103. — s. 3, zdj.
 • Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2003. — nr 123. — s. [2]–3, zdj.
 • Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu : DHC dla prof. Tadeusiewicza na Ukrainie [Dokument elektroniczny]
 • Krokoszyńska, Małgorzata: Rektor AGH prof. Ryszard Tadeusiewicz Mistrzem Mowy Polskiej // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 104/105. — s. [2]–3, zdj.
 • Mamy komplet prorektorów : Prorektor ds Kształcenia dr hab. inż. Bronisław Barchański — prof. nadzw., Prorektor ds Ogólnych — prof. dr hab. inż. Andrzej Gołaś, Prorektor ds Nauki — prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 1997. — nr 37. — s. 17–17, portr.
 • Materka, Andrzej: Laudacja wygłoszona przez profesora Andrzeja Materkę 12 kwietnia 2005 roku podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa profesorowi Ryszardowi Tadeusiewiczowi // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2005. — nr 140. — s. 4–5, zdj. s. [19]
 • Mój sierpień '80 / [Aut.] Ryszard Tadeusiewicz [et al.] ; (notowała: G) ; fot. Andrzej Wiśniewski // Dziennik Polski, 2010. — nr 201 (28–29 VIII 2010). — s. c3, fot. [dod.] Kronika Krakowska
 • Poczet Rektorów AGH : lata [1919–2013] : Ryszard Tadeusiewicz (ur. 1947), 1998/99–2004/05 // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013 wyd. spec. z okazji 100-lecia powołania Akademii Górniczej. — s. 15, fot.
 • Prof. Tadeusiewicz na czele PAN / [oprac.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik // Dziennik Polski, 2010. — nr 42 (19 II 2010). — s. A9, fot.
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // Biuletyn Naukowy Instytutu Kształcenia na Odległość, 2006. — nr 1. — s. 58–65, portr. [zawiera wykaz ważniejszych publikacji (naukowych i innych) związanych z problematyką kształcenia na odległość]
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz Małopolaninem Roku 2011 / [oprac.] (ZIIP) // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. — nr 49. — s. 39, il.
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz odznaczony Medalem Honorowym Gabriela Narutowicza // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2005. — nr 148. — s. 2, il.
 • Profesor Ryszard Tadeusiewicz przewodniczącym Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2006. — nr 160. — s. 7
 • Profesor Tadeusiewicz prezesem krakowskiego oddziału PAN / [oprac.] (red) // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2010. — nr 36. — s. 9
 • Profesor nagrodzony / [oprac.] (PS) // Dziennik Polski, 2010. — nr 119 (24 V 2010). — s. A6 [informacja o przyznaniu nagrody „INFOSTAT” przez Polskie Towarzystwo Informatyczne prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi]
 • Profesor z pasją nagrodzony [profesor Ryszard Tadeusiewicz] / [oprac.] (et) ; fot. Wojciech Matusik // Polska Gazeta Krakowska, 2008. — nr 109 (10–11 V 2008). — s. 10, fot.
 • Profesorowie AGH w Komisji Nauk Technicznych PAU // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. — nr 50. — s. 14
 • Rutkowski, Leszek: Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 25 października 2002 przez prof. dr hab. inż. Leszka Rutkowskiego z okazji nadania tytułu Doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej dla prof. dr hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 110. — s. 7–8
 • Sulima, Zbigniew: Migawki z sześciolecia sprawowania urzędu Rektora w AGH przez Profesora Ryszarda Tadeusiewicza // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2004. — nr 126. — s. [2]–3, fot.
 • Sulima, Zbigniew: Rektor AGH na kadencję 2002–2005 wybrany // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 102. — s. [2]–4, zdj.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: 100 procent zaufania : prof. Ryszard Tadeusiewicz z Krakowa szefem wszystkich inżynierów / fot. Archiwum Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 2006. — nr 284 (6 XII 2006). — s. 10, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Co statystyczny Kowalski może mieć z PAN-u? : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2007. — nr 129 (4 VI 2007). — s. 5, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Człowiek renesansu / [rozm.] (PS) ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2008. — nr 109 (10–11 V 2008). — s. 5, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Dossier w pigułce : prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH : wydanie nadzwyczajne, 1996. — nr 27. — s. 10–12, portr.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: E-kula przetrwa z rozsądku : [rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem / rozm. Małgorzata Skowrońska ; [fot.] Michał Łepecki Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Wyborcza, 2010. — nr 177 (31 VII — 1 VIII 2010). — [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 5, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Exposé Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej prof. Ryszarda Tadeusiewicza // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 1998. — nr 51. — s. [17], fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Idea był trafiona : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, inicjatorem stworzenia na AGH Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2006. — nr 258 s (5 XI 2006). — s. 13, fot. (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie)
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Jestem romantykiem i pantoflarzem : szczere wyznania cybernetyka o winie, miłości, przeznaczeniu i marzeniach / [rozm.] Anna Górska Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 2004. — nr 277 (26 XI 2004). — s. 25, zdj.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Kształcenie na najwyższym poziomie : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, ustępującym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. (GS) Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2005. — nr 123 (29 V 2005). — s. 10–11, portr., zdj. (Specjalny dodatek Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie)
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Lem jest ojcem chrzestnym mojej kariery : w pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Lema rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, zajmującym się automatyką i robotyką / rozm. Anna Górska Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 2007. — nr 73 (27 III 2007). — s. 9, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Ludzie AGH : prof. Ryszard Tadeusiewicz / Ryszard Tadeusiewicz ; rozm. Elżbieta Konieczna Ryszard Tadeusiewicz // Miesiąc w Krakowie, 1998. — nr 2. — s. 65–69, portr.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Najdostojniejszy w naszej społeczności — Jan Paweł II / fot. Paweł Suliński ; Arturo Marii ; Z. Sulima ; arch. RT Ryszard Tadeusiewicz // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2014. — nr 76. — s. 4–8, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Nauka dymiącym polem bitwy : [rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem] / rozm. Marek Bartosik ; fot. Andrzej Banaś Ryszard Tadeusiewicz // Polska Gazeta Krakowska, 2009/2010. — nr 31 (31 XII — 1 I 2010). — s. 20, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Nauka musi służyć społeczności : rozmowa : prof. Ryszard Tadeusiewicz, prezes krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, Małopolanin Roku 2011 / rozm. Grzegorz Skowron ; fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2012. — nr 97 (25 IV 2012). — s. B2, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Naukowiec, który zachęca, by pytać „dlaczego?” : rozmowa Kroniki / rozm. Marcin Warszawski ; fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2014. — nr 33 (10 II 2014). — s. B2, fot. [dod.:] Kronika Krakowska
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Nie straszmy cyframi : czy matematyka stanie się obowiązkowym egzaminem maturalnym? : rozmawiamy z prof. dr. hab. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH / rozm. Małgorzata Iskra Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 2005. — nr 267 (17 XI 2005). — s. 2, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Nie umiemy się promować : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, cybernetykiem i b. rektorem AGH, rozmawia Magdalena Kula // Polska Gazeta Krakowska, 2008. — nr 131 (06 VI 2008). — s. 4
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Po pierwsze — nie szkodzić : z rektorem AGH prof. dr hab. Ryszardem Tadeusiewiczem / rozm. Jerzy Pałosz Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 1998. — nr 43. — dod. Magazyn Piątek, s. 2, portr.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Pokazać nasz dorobek : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, byłym rektorem AGH / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2006. — nr 287 (9 XII 2006). — s. 5, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Pożyczanie ludzkiej inteligencji na użytek mądrych maszyn : mózg nie męczy się od myślenia : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem specjalistą w zakresie biocybernetyki, automatyki, robotyki i informatyki, prekursorem badań nad sztuczną inteligencją i sieciami neuronowymi, doktorem honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego / rozm. Andrzej Politowicz Ryszard Tadeusiewicz // Uniwersytet Zielonogórski : miesięcznik społeczności akademickiej, 2005. — [nr] 7. — s. 18–23, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Prof. Ryszard Tadeusiewicz renesansowy człowiek XX wieku / rozm. Elżbieta Konieczna Ryszard Tadeusiewicz // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 1998. — nr 50. — s. 4 — 5
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Prof. Tadeusiewicz to nowy prezes PAN w Krakowie : z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, nowym prezesem krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, rozmawia Edyta Tkacz / rozm. Edyta Tkacz ; fot. Andrzej Banaś Ryszard Tadeusiewicz // Polska Gazeta Krakowska, 2010. — nr 42 (19 II 2010). — s. 5, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Pytania do... prof. Ryszarda Tadeusiewicza, biocybernetyka, byłego rektora Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. M. Mazurek Ryszard Tadeusiewicz // Polska Gazeta Krakowska, 2014. — nr 23 (29 I 2014). — s. 2
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Rachunek prawdopodobieństwa : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / rozm. Grażyna Starzak, Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 1998. — nr 144. — s. 5
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Roboty — prawie jak ludzie : rozmowa przy herbacie / rozm. Bożena Czepiec Ryszard Tadeusiewicz // Echo Krakowa, 1993. — nr 6. — s. 3
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Rozmowy na szczycie : przepytujemy prof. Ryszarda Tadeusiewicza, uczonego, rektora AGH / zebrała Grażyna Starzak ; fot. Anna Kaczmarz Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2008. — nr 173 (25 VII 2008). — s. 29, portr. (Dziennik Polski Piątek)
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Syndrom pięknej córki / rozm. Joanna Jałowiec ; [fot.] Krzysztof Karolczyk Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Wyborcza, 2008. — nr 64 (15–16 III 2008). — [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 2, fot. [wypowiedż w ramach cyklu]: Kraków (nie) przyjazny studentom : co musimy poprawić ... żeby Kraków nie stracił za kilka lat tysięcy studentów na rzecz Wrocławia czy Poznania? Przez dwa tygodnie akcji „Kraków (nie) przyjazny studentom” na to pytanie odpowiadali studiujący tu młodzi ludzie, rektorzy, przedstawiciele biznesu
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Szkoła dorosłości : rozmowa z profesorem Ryszardem Tadeusiewiczem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej / rozm. Grażyna Starzak, Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 1988. — nr 39. — dod. Dziennik Akademicki, s. 50, portr.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Trzy milowe słupy polskiej nauki : rozmowa z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem z Akademii Górniczo-Hutniczej, laureatem Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego / rozm. Paweł Stachnik ; fot. Paweł Stachnik Ryszard Tadeusiewicz // Dziennik Polski, 2011. — nr 301 (28 XII 2011). — s. A 05, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Zdrowie w dobrych rękach : dzięki prekursorskim badaniom pracowników AGH komputer wykryje zagrożenia jeszcze przed pojawieniem się choroby : rozmawiamy z prof. Ryszardem Tadeusiewiczem, kierownikiem Katedry Automatyki i Laboratorium Biocybernetyki AGH / rozm. Małgorzata Iskra ; fot. Ludwik Kostuś Ryszard Tadeusiewicz // Gazeta Krakowska, 2007. — nr 191 (17 VIII 2007). — s. 10, fot.
 • Tadeusiewicz, Ryszard: Życie dla mózgu : mówi Ryszard Tadeusiewicz / rozm. Izabella Bodnar, Ryszard Tadeusiewicz // Przekrój, 1997. — nr 28. — s. 14–16, portr.
 • Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2008. — nr 6/7. — ^ss. 9, fot.
 • Uroczystość wręczenia godności doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi : 16 październik 2002 r. / fot. Z. Sulima // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 110. — s. [28], zdj.
 • W dniu 29 września 2003 r., w tajnym głosowaniu, na posiedzeniu plenarnym JM Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2003. — nr 122. — s. 3
 • Wydarzenia w AGH : tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dla Profesora Ryszarda Tadeusiewicza / fot. ZS // Vivat Akademia : periodyk Akademii Górniczo-Hutniczej dla absolwentów AGH, 2009. — nr 2. — s. 11, fot.
 • Z sieci : Medal im. Tadeusza Kotarbińskiego dla prof. Ryszarda Tadeusiewicza // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej, 2012. — nr 60. — s. 13
 • Z. S.: Wybory uzupełniające na stanowisko Rektora AGH — 21 stycznia 1998 rok / fot. P. Kosioł, Z. Sulima // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 1998. — nr 49. — s. 2 okł., il.
 • Zakochać się na AGH : Małgosia w łączniku A0-A2 / [oprac.] A.K.D. // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH, 2002. — nr 104/105. — s. [2]–3, zdj.
 • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny]
 • Święto Uniwersytetu : prof. Ryszard Tadeusiewicz i prof. Hans Hermann Bock doktorami honorowymi UEK / [oprac.] (G) // Dziennik Polski, 2008. — nr 124 (29 V 2008). — s. 4, fot.