Paul Hagenmuller

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:03, 31 sie 2018 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Paul Hagenmuller
Paul Hagenmuller.jpg
Nazwisko Hagenmuller
Imię / imiona Paul
Tytuły / stanowiska Prof. dr
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 3 sierpnia 1921
Miejsce urodzenia Strasburg
Data śmierci 7 stycznia 2017
Dyscyplina/specjalności fizykochemia ciała stałego, inżynieria materiałowa


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1989
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za zasługi dla rozwoju nauki o materiałach i inżynierii materiałowej oraz za twórczą współpracę z polskimi ośrodkami naukowymi, a w szczególności z naszą Uczelnią

Prof. dr Paul Hagenmuller (1921-2017)

Dyscyplina/specjalności: fizykochemia ciała stałego, inżynieria mteriałowa

Nota biograficzna

Urodził się 3 sierpnia 1921 w Strasburgu (Francja). Zmarł 7 stycznia 2017 roku.

W 1943 roku ukończył studia wyższe z zakresu chemii (Wydział Nauk Naturalnych) w Strasburgu. W latach 1949-1953 pracował na Sorbonie (Francja), w latach 1953-1956 na uniwersytetach w Hanoi i Sajgonie (Wietnam), a w latach 1953-1956 na Uniwersytecie w Rennes. Doktorant Sorbony (1950), następnie docent, wreszcie profesor (1958) w Katedrze Chemii Nieorganicznej w Bordeaux. W latach 1960-1994 na Uniwersytecie w Bordeaux, jednocześnie w latach 1960-1985 organizator i kierownik Instytutu Chemii Ciała Stałego oraz dyrektor laboratorium chemii w Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Uczestnik ruchu oporu we Francji, aresztowany w 1943 roku, więzień obozów koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Mittelbau-Dora (1943-1945).

Od 1994 roku na emeryturze.

Jeden z najwybitniejszych autorytetów w dziedzinie fizykochemii ciała stałego. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat struktury tlenków i fluorków oraz zmian właściwości metali pod wpływem magnetyzmu i elektryczności.

Członek Akademii Nauk 11 krajów.

Odznaczenia i nagrody

Medal Czechosłowackiej Akademii Nauk, Medal Niemieckiego Towarzystwa Chemicznego, Krzyż Oficerski Legii Honorowej Republiki Francuskiej, Krzyż Wojenny 1939-1945, doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej (1985), Akademii Górniczo-Hutniczej (1989) oraz Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.


Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 57, [foto]
  • 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [rozdz.:] Doktorzy honoris causa AGH, s. [8], [foto]
  • Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 1945-2010. [Red. T. Sokołowska, W. Wojnowski, E. Klugmann-Radziemska]. Gdańsk [2010], s. 25-26

Artykuły

  • Biuletyn Rektora [AGH] 1989, 1 maja, s. 6
  • Pouchard M., Tournoux M.: Editorial. Journal of Solid State Chemistry 2001, vol. 162, iss. 2 [Special issue in honor of Paul Hagenmuller]
  • Wykaz osób, które otrzymały Doktoraty Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18

Inne

  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
  • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH
  • Paul Hagenmuller [online] [przeglądany 24.11.2016]. Dostępny w: http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Hagenmuller