Oktawian Kazimierz Popowicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 09:44, 10 paź 2022 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Oktawian Kazimierz Popowicz
Oktawian Popowicz.jpg
Nazwisko Popowicz
Imię / imiona Oktawian Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 8 lutego 1898
Miejsce urodzenia Lwów
Data śmierci 21 listopada 1995
Dyscyplina/specjalności budowa maszyn, maszyny wyciągowe
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Maszyn i Urządzeń Górniczych II na Wydziale Elektromechanicznym AGH oraz Kierownik Zakładu Urządzeń Szybowych na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1952–1953)
Wydział Wydział Mechanizacji Górnictwa i HutnictwaProf. zw. dr hab. inż. Oktawian Kazimierz Popowicz (1898–1995)

dyscyplina/specjalności: budowa maszyn, maszyny wyciągowe

Nota biograficzna

Urodził się 8 lutego 1898 roku we Lwowie (obecnie Ukraina). Zmarł 21 listopada 1995 roku.

Studia ukończył w 1921 roku na Politechnice Lwowskiej. Pracę doktorską obronił w 1945 roku na Politechnice Śląskiej, a pracę habilitacyjną w 1948 roku na Wydziale Elektro-Mechanicznym Akademii Górniczo-Hutniczej. Tytuł naukowy i stanowisko profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1954 roku, a profesora zwyczajnego w 1957 roku na Politechnice Śląskiej. Doktor honoris causa Akademii Górniczej we Freibergu i Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Jeszcze jako student rozpoczął pracę na Politechnice Lwowskiej, a następnie po odbyciu kilkuletnich praktyk w niemieckich i francuskich firmach pracował w kilku polskich hutach. Jednak jego działalność naukowo-techniczna i dydaktyczna związana była z polskim górnictwem. Pracował między innymi w Instytucie Naukowo-Badawczym Przemysłu Węglowego i Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach.

Od 1947 roku był związany z Akademią Górniczą. Pełnił funkcję kierownika Zakładu Maszyn i Urządzeń Górniczych II na Wydziale Elektromechanicznym AGH, a w latach 1952–1953 był kierownikiem Zakładu Urządzeń Szybowych na Wydziale Mechanizacji Górnictwa i Hutnictwa. W następnych latach współpracował z AGH zwłaszcza w zakresie kształcenia kadry naukowej. Od 1951 roku do momentu przejścia na emeryturę w 1968 roku pracował na Politechnice Śląskiej.

Profesor Popowicz jest twórcą oryginalnego urządzenia wydobywczego pracującego sposobem ciągłym, inicjatorem i propagatorem stosowania w kraju wyciągów wielolinowych ze sprzężeniem ciernym. Był także wybitnym znawcą maszyn parowych stosowanych do napędu górniczych wyciągów szybowych, zajmował się teorią i techniką hamulców maszyn wyciągowych, teorią i rozwiązaniami technicznymi łapadeł klatek wyciągowych. Jego prace teoretyczne, badawcze, ekspertyzy itd. doprowadziły do opracowania typoszeregu nowoczesnych bębnów pędnych maszyn wyciągowych dużej mocy, które nadal pracują w wielu polskich szybach.

Ogółem jego dorobek publikacyjny i wynalazczy obejmuje około 75 prac drukowanych w tym 4 książki i 2 skrypty oraz 22 patenty krajowe i zagraniczne. Był promotorem wielu prac doktorskich, recenzentem wniosków na tytuły profesorskie, recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich.

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator Nauki Polskiej 1997/98. T. 4 : Ludzie nauki M - Ż. Warszawa 1998, s. 693
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 149
  • Materiały konferencji: Jubileusz Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Kraków, czerwiec 2002 [AGH]. Eds. Z. W. Engel, S. Wolny. Kraków 2002, s. 9-10, 234-235, [foto]
  • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 336-337
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 626 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

  • Wspomnienie : [prof. Oktawian Kazimierz Popowicz]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1996, nr 24, s. 23