Mieczysław Kazimierz Jóźwik

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mieczysław Kazimierz Jóźwik
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Jóźwik
Imię / imiona Mieczysław Kazimierz


Data urodzenia 3 sierpnia 1947
Miejsce urodzenia Baranów

Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi

Mieczysław Kazimierz Jóźwik biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodził się 3 sierpnia 1947 roku w Baranowie.

W 1966 roku ukończył Technikum Geodezyjne we Wrocławiu. W 1971 roku Ukończył Wydział Geodezji Górniczej AGH uzyskując tytuł magistra inżyniera geodety górniczego.

Bezpośrednio po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Geodezji Górniczej Instytutu Ochrony Powierzchni Górniczej Wydziału Geodezji Górniczej.//////////////////

W 1980 roku na podstawie pracy "Optymalizacja konstrukcji automatycznych pionowników laserowych" uzyskał doktorat. W tym samym roku uzyskał stanowisko adiunkta.

Prowadził wykłady i ćwiczenia laboratoryjne z zakresu geodezji górniczej, elektronicznej techniki pomiarowej w geodezji, ekonomiki i planowania prac geodezyjnych.

Zajmował się działalnością naukową ukierunkowaną na rozwój i wdrażanie do praktyki nowoczesnych technik i technologii pomiarowych opartych na wykorzystaniu laserów, dalmierzy elektronicznych, giroteodolitów oraz systemów telemetrycznych. Wiele jego autorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologii pomiarowych zostało zastosowanych w zakładach górniczych i przedsiębiorstwach geodezyjnych.

Autor około 120 publikacji naukowych, kilku patentów i wniosków racjonalizatorskich. Autor kilkudziesięciu prac naukowo-badawczych wykonywanych w ramach grantów, projektów rządowych i resortowych oraz na zlecenie przemysłu.

Promotor i recenzent kilkudziesięciu inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych z zakresu geodezji górniczej, geodezji inżynieryjno-przemysłowej oraz szkód górniczych.

Członek-założyciel Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego (SGP), członek Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Zarządu Głównego SGP, Rady Krakowskiej FSNT NOT.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Złota Odznaka "Zasłużony dla Ochrony Środowiska", Złota Odznaka "Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii", Złota Odznaka Honorowa SGP.

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 119, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1990/91]. Kraków 19??, s. ??????????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 133-134, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 3.07.2020