Michał Wojciech Krobicki

Z Historia AGH
Wersja z dnia 17:14, 22 kwi 2024 autorstwa MariuszWijas (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Michał Wojciech Krobicki
Michał Krobicki.jpg
Nazwisko Krobicki
Imię / imiona Michał Wojciech
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 6 lutego 1959
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności geologia, stratygrafia, paleontologia, geologia regionalna
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaDr inż. Michał Wojciech Krobicki (1959-)

Dyscyplina/specjalności: geologia, stratygrafia, paleontologia, geologia regionalna

Nota biograficzna

Urodził się 6 lutego 1959 roku w Krakowie.

W latach 1976-1979 uczęszczał do V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.

W 1984 roku ukończył Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy AGH.

W 1984 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Stratygrafii i Geologii Regionalnej Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1993 roku na podstawie pracy "Znaczenie stratygraficzne i paleoekologia ramienionogów tytono-beriasu pienińskiego pasa skałkowego Polski", której promotorem był profesor Stefan Witold Alexandrowicz, uzyskał stopień doktora. Następnie został adiunktem.

Po doktoracie prowadził wielowątkowe badania w ramach zagadnień stratygraficzno-sedymentologicznych nad mezozoiczną fauną, ze szczególnym uwzględnieniem okresu jurajskiego, zwłaszcza orogenu alpejsko-karpackiego.

Na co dzień pracuje w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki WGGiOŚ.

Od kilkunastu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Statygrafii Strati organizując liczne wyprawy geologiczne, w tym zagraniczne.

Autor ponad 400 publikacji.

W latach 1995-2002 był sekretarzem redakcji kwartalnika AGH "Geologia", a w latach 2002-2009 redaktorem naczelnym.

W latach 2000-2012 członek redakcji Rocznika Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Obecnie jest redaktorem naczelnym czasopisma "Geotourism/Goturystyka".

W latach 2011-2014 dyrektor Oddziału Górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Sosnowcu.

Od 2015 roku pracuje również w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego, International Association of Sedimentologists, European Paleontological Association, Palaeontological Association. Prezes International Association for Geoturism.

W 1980 roku był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów w AGH. Był członkiem Komitetu Strajkowego studenckiego strajku w AGH. W stanie wojennym działał konspiracyjnie.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krobicki-michal-002017

Źródła do biogramu

Książki

  • Michał Krobicki. W: Manecki A.: Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie : z wydarzeniami lat minionych w tle. Kraków 2023, s. 102-104
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 26, 76
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 176-177, [foto]

Inne

stan na dzień 26.09.2023