Kurt Emil Wiencek

Z Historia AGH
Kurt Emil Wiencek
Kurt Wiencek.jpg
Nazwisko Wiencek
Imię / imiona Kurt Emil
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 28 lutego 1941
Miejsce urodzenia Bielsko
Data śmierci 6 października 2020
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, metalografia, stereologia, zastosowanie statystyki w metalurgii i metaloznawstwie
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Kurt Emil Wiencek (1941-2020)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, metalografia, stereologia, zastosowanie statystyki w metalurgii i metaloznawstwie

Nota biograficzna

Urodził się 28 lutego 1941 roku w Bielsku. Zmarł 6 października 2020 roku. Pochowany na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej.

W 1967 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH.

W 1967 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Metalografii Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1975 roku na podstawie pracy "Wpływ struktury i składu chemicznego na proces koagulacji węglików w stali" uzyskał stopień doktora.

W 1998 roku na podstawie rozprawy "Stereologia zbioru brył wypukłych i jej zastosowanie w metalografii" uzyskał stopień doktora habilitowanego. Był profesorem AGH.

Przed przejściem na emeryturę był kierownikiem Pracowni Metalografii Ilościowej i Stereologii w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Autor ponad 50 publikacji oraz licznych opracowań i projektów.

Promotor 2 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii oraz Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wiencek-kurt-003924

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1967/68]. Kraków 1968, s. 54
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 2. Pion hutniczy. Kraków 1979, s. 135
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 392-393, [foto]

Inne