Jerzy Krawczyk

Z Historia AGH
Jerzy Krawczyk
Jerzy Krawczyk.jpg
Nazwisko Krawczyk
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 30 listopada 1953
Miejsce urodzenia Oświęcim


Dyscyplina/specjalności nauki historyczne, historia nauki i oświaty, bibliotekoznawstwo
Pełnione funkcje Dyrektor Biblioteki Głównej AGH (2018-2021)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorBiblioteka Główna20182021


Dr Jerzy Krawczyk (1953-)

Dyscyplina/specjalności: nauki historyczne, historia nauki i oświaty, bibliotekoznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 30 listopada 1953 roku w Oświęcimiu.

W 1974 roku ukończył Technikum Chemiczne w Oświęcimiu. W latach 1974-1978 studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim i na podstawie pracy "Prasa polska na Litwie 1905-1914" uzyskał magisterium.

W październiku 1978 roku rozpoczął pracę w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AGH.

W 1994 roku na podstawie pracy "Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860-1918" obronionej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych.

W 1996 roku powołany został na zastępcę dyrektora BG AGH. Już na początku pełnienia swojej funkcji zmierzył się z problemami związanymi z remontem obiektu, przeprowadzanym sukcesywnie w latach 1996-1999, którego rezultatem była zmiana układu funkcjonalnego podstawowych agend Biblioteki. W czasie rozbudowy i przebudowy budynku w latach 2010-2013 był odpowiedzialny za niezakłócone funkcjonowanie Biblioteki oraz tymczasową lokalizację poszczególnych agend.

Jest starszym kustoszem dyplomowanym.

Od 1 października 2018 roku do końca 2021 roku był dyrektorem Biblioteki Głównej AGH. Przez cały pracy w BG zajmował się działalnością dydaktyczną, prowadząc m.in. szkolenia dla studentów AGH w zakresie metodyki poszukiwań bibliograficznych i specjalistycznych źródeł informacji.

W latach 1998-2007 oraz w roku akademickim 2010/2011 był wykładowcą w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Na koniec 2021 roku przeszedł na emeryturę.

Autor około 70 publikacji z dziedziny historii szkolnictwa zawodowego oraz biogramów w "Polskim słowniku biograficznym" i "Słowniku biograficznym techników polskich". W swojej pracy naukowej zajmował się dziejami kształcenia geodetów, poświęcając tej tematyce kilka artykułów.

Zaangażowany w działalność krakowskiego środowiska bibliotekarskiego, reprezentował je m.in. w latach 2001-2005 jako wiceprzewodniczący ZG SBP, a następnie w latach 2005-2013 jako członek ZG SBP. Ponadto w latach 2005-2012 był przewodniczącym Zarządu Zarządu Oddziału SBP w Krakowie, a w latach 2001-2013 członkiem Komisji ZG SBP ds. Nagrody Naukowej im. A. Łysakowskiego. Od 2017 roku jest członkiem Zarządu Okręgu SBP. W latach 2014-2015 z ramienia ZG SBP był członkiem Ogólnopolskiego Zespołu Eksperckiego ds. Krajowych Ram Kwalifikacji - kwalifikacja bibliotekarz - w ramach projektu rządowego "Polska Rama Kwalifikacji" przy Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Od 2019 roku jest członkiem kapituły konkursu "Bibliotekarz Roku Województwa Małopolskiego".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal SBP "W dowód uznania", Honorowa Odznaka SBP, Odznaka Honorowa "Zasłużony dla kultury polskiej".

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/krawczyk-jerzy-000004

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Janczak B., Krawczyk J.: Nie tylko bibliotekarze... : pracownicy bibliotek Akademii Górniczo-Hutniczej w stuleciu Uczelni. Kraków 2019, s. 74-75, [foto]
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 8, 50, 128-131, 159, 174
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 174

Artykuły

stan na dzień 29.08.2023