Jerzy Kazimierz Gierula

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jerzy Kazimierz Gierula
Nazwisko Gierula
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr
Data urodzenia 1917–1975


Dyscyplina/specjalności fizyka cząstek elementarnych, fizyka jądra atomowego, dozymetriaOdznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski i Komandorski OOP, Krzyż Komandorski OOP, Medal im. M. Smoluchowskiego PT Fizycznego.

Prof. zw. dr Jerzy Kazimierz Gierula (1917–1975)

Specjalność: fizyka cząstek elementarnych, fizyka jądra atomowego, dozymetria

Urodził się i zmarł w Krakowie. Odbył studia fizyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim, studia uzupełniające w Zurychu.

Dr fizyki AGH (1950), doc. fizyki doświadczalnej AGH (1954). Adiunkt II Katerdy Fizyki w latach 1950–51, następnie docent, prof. nadzw. i prof. II Katedry Fizyki w latach 1958–1969. Prof. zw. (1969), kier. Zakł. Fizyki Jądrowej Wysokich i Średnich Energii (1969–75). Wykładał w Tajnym UJ (1942–44), prowadził wykłady z ultraakustyki, budowy i działania liczników Geigera-Mullera oraz fizyki hiperjąder w WAT (1951–56) oraz z fizyki wysokich energii, wielorodnej produkcji cząstek, techniki stosowania emulsji jądrowych, statystyki zderzeń skrajnie wysokich energii i z fizyki promieniowania kosmicznego.

Autor opracowań i monografii zarówno w języku polskim jak i obcych z zakresu fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądra atomowego i dozymetrii. Wraz z M. Danyszem przedstawił projekt kompleksowych badań nad fizyką wysokich energii przy wykorzystaniu emulsji jądrowych.

Członek koresp. PAN (1969) i Komisji Promieni Kosmicznych Międzynarodowej Unii Fizyki Czystej i Stosowanej, przew. Komitetu Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej PAN (1969–71).

Źródło:

  • Biogramy uczonych polskich. Cz. 3. S. 114–117
  • Uczeni Polscy XIX-XX stulecia. T.1. s. 520–521