Janusz Stefan Konstanty

Z Historia AGH
Janusz Stefan Konstanty
Janusz Konstanty.jpg
Nazwisko Konstatnty
Imię / imiona Janusz Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 września 1956
Miejsce urodzenia Chorzów


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, metaloznawstwo
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej,



Prof. dr hab. inż. Janusz Stefan Konstanty (1956-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia proszków, metaloznawstwo

Nota biograficzna

Urodził się 2 września 1956 roku w Chorzowie. W 1980 roku ukończył studia (z wyróżnieniem) na Wydziale Metalurgicznym AGH. Po ukończeniu studiów doktoranckich (AGH, 1984) rozpoczął pracę w Instytucie Metalurgii na Wydziale Metalurgicznym(obecnie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej). Pracę doktorską obronił w 1987 roku, stopień doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej otrzymał w 2002 roku; tytuł profesora w 2010 roku. Od 2006 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego, a od 2014 roku na stanowisku profesora zwyczajnego AGH.

W latach 1989-1991 pracował jako technolog w Krakowskich Zakładach Kamienia Budowlanego w Krzeszowicach, a w latach 1991-2003 konsultant techniczny w Kamex Sp. z o.o. w Zabierzowie.

Członek indywidualny European Powder Metallurgy Association (1996-2003) oraz American Powder Metallurgy Institute International (1996-2003; 2008-10), członek sekcji Metalurgii Proszków Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk (2004-), członek Komitetu Technicznego ds. Metalurgii Proszków, Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (2007-), od 2015 roku zastępca przewodniczącego Komitetu Technicznego nr 33 ds. Metalurgii Proszków, członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk (2011-), członek Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (2017-).

Autor 2 książek, 6 rozdziałów w książkach, ok. 150 artykułów. Promotor 3 prac doktorskich.

Współpraca z przemysłem: EHWA Korea Południowa (2004-2007), Vale-Inco Kanada (2009-2010), MC Diam Sandomierz (2013-2015), Q-TEQ Sp. z o.o. (2015-).


Odznaczenia i nagrody

Indywidualna Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Powder Metallurgy Diamond Tools” (2006)


Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/konstanty-janusz-02803


Źródła do biogramu

Książki

  • Marquis Who's Who i the World. New Providence 1997
  • Marquis Who's Who in Science and Engineering. New Providence 2005
  • The Dictionary of International Biography. Cambridge 1999
  • Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej. London 2017

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. inż. Janusza Konstantego,[foto]


biogram będzie uzupełniony