Jan Tadeusz Szargut

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Jan Tadeusz Szargut
Jan Szargut.jpg
Nazwisko Szargut
Imię / imiona Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 1923
Miejsce urodzenia Lwów


Dyscyplina/specjalności budowa i eksploatacja maszyn, energetyka; gospodarka cieplna, technika cieplna, termodynamika
Pełnione funkcje Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w latach 1971–1993


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2008
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za stworzenie uznanej w nauce światowej polskiej szkoły energetyki, za znaczący wkład w rozwój naukowy i techniczny polskiej energetyki oraz za wkład w rozwój kadr naukowych w zakresie energetyki w Polsce i Akademii Górniczo-Hutniczej
Odznaczenia i nagrody Min. Szkol. Wyższ. ośmiokrotnie I st., czterokrotnie II st., Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Komandorski z Gwiazdą OOP, Medal KEN

Prof. zw. dr inż. Jan Tadeusz Szargut (1923-)

Specjalność: budowa i eksploatacja maszyn, energetyka; gospodarka cieplna, technika cieplna, termodynamika

Urodził się 9 września 1923 roku we Lwowie. Absolwent Politechniki Lwowskiej i Śląskiej 1948, dr PŚ w Gliwicach 1969, prof. zw. 1969.

Kierownik Katedry Energetyki Cieplnej Politechniki Śląskiej 1957–1969, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej 1971–1993. W 1993 roku przeszedł na emeryturę.

Główne kierunki badań naukowych to analiza egzergetyczna procesów cieplnych, zagadnienia energetyki przemysłowej, głównie hutniczej (np. zagadnienia wykorzystania energii odpadowej, optymalizacja parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, skumulowane zużycie energii i egzergii), skojarzone wytwarzanie ciepła i elektryczności, uzgadnianie bilansów substancji i energii, analiza termodynamiczna turbin gazowych.

Członek korespondent PAN 1976, członek rzeczywisty PAN 1989. Doktor honoris causa Politechniki Śląskiej 1992 oraz Politechniki Częstochowskiej 1992.

Autor lub współautor 285 artykułów naukowych (w tym ok. 60 w czasopismach zagranicznych) oraz 23 książek naukowych i technicznych (w tym 2 monografie poświęcone egzergii, wydane w języku angielskim w USA i Wielkiej Brytanii).

Członek Kom. Energetyki Oddz. PAN w Katowicach.

Źródło:

  • [Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności Doktora Honoris Causa Prof. Janowi Szargutowi]
  • Uchwała nr 38/2008 Senatu AGH z dnia 26 marca 2008 r., w sprawie nadania tytułu Doktora Honoris Causa AGH prof. Janowi Szargutowi. Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 26 marca 2008 r. s. 44
  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4B : Ludzie nauki. Warszawa 2006. S. 852
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S — Ż. Warszawa 2002. S. 318–319, portr.