Historia AGH:O Historia AGH

Z Historia AGH

Projekt przewiduje przedstawienie najważniejszych faktów i dat z dziejów Uczelni (wydziałów, katedr) oraz sylwetek wybitnych postaci związanych z AGH (m.in. rektorów, dziekanów, doktorów honoris causa). Punktem wyjściowym było przejęcie baz BIOGRAM i DHC opracowywanych na bieżąco przez Bibliotekę Główną AGH, które wspólnie tworzą swoisty słownik biograficzny AGH.