Giennadij Grigoriewicz-Piwniak

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:07, 1 mar 2023 autorstwa Ludwika.Muller (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Giennadij Grigoriewicz-Piwniak
Giennadij Piwniak.jpg
Nazwisko Grigoriewicz-Piwniak
Imię / imiona Giennadij
Tytuły / stanowiska Prof.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 23 października 1940
Miejsce urodzenia Aleksandria (Ukraina)


Dyscyplina/specjalności elektromechanika, elektrotechnika, energetyka


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1999
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za całokształt osiągnięć w dziedzinie elektrotechniki, a w szczególności elektryfikacji przemysłu górniczego oraz znamienity wkład we współpracę pomiędzy Akademią Górniczą w Dniepropietrowsku i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, która służy rozwojowi nauki i normalizacji stosunków między narodami ukraińskim i polskim

Prof. Giennadij Grigoriewicz-Piwniak (1940-)

(Геннадий Григорьевич Пивняк)

Dyscyplina/specjalności: elektromechanika, elektrotechnika, energetyka

Nota biograficzna

Urodził się 23 października 1940 roku w Aleksandrii (Олександрія) w Ukrainie.

W latach 1958–1963 studiował w Instytucie Górniczym w Dniepropietrowsku. W 1963 roku został inżynierem górnikiem-elektromechanikiem. W 1965 roku został przyjęty na studia doktoranckie w Katedrze Elektryfikacji Robót Górniczych i Przedsiębiorstw Przemysłowych, w 1969 roku został mianowany docentem. W 1976 roku został powołany na stanowisko kierownika tej Katedry. W 1981 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych (odpowiednik habilitacji w Polsce), profesor od 1983 roku.

W 1981 roku objął funkcję prorektora ds. kształcenia Instytutu Górniczego w Dniepropietrowsku, w 1982 roku wybrano go rektorem tego Instytutu.

Jest twórcą szkoły naukowej w zakresie problematyki elektryfikacji zakładów górniczych od wytwarzania energii poprzez jej przesył, do konstrukcji i eksploatacji urządzeń elektrycznych w kopalniach i zakładach górniczych.

Autor ok. 150 publikacji naukowych, 52 patentów i innych opracowań.

W 1986 roku z jego inicjatywy nawiązano współpracę z AGH. Wspiera organizacje polonijne w Dniepropietrowsku.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego w Polsce, Akademii Nauk Inżynierskich Ukrainy od 1991 roku, członek rzeczywisty Akademii Nauk Ukrainy od 1997 roku. Pełni wiele funkcji w organizacjach międzynarodowych, gremiach ekspertów i organach opiniodawczo-decyzyjnych, m.in.: członek Kolegium Ministerstwa Edukacji, Europejskiego Stowarzyszenia ds. Kształcenia Inżynierów (SEFI), Międzynarodowej Asocjacji ds. Ekonomii Elektroenergetyki, ekspert ONZ ds. technologii w przemyśle węglowym. Ponadto członek kilku kolegiów redakcyjnych czasopism.

Doktor honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 1999.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda Narodowej Akademii Nauk Ukrainy im. S. A. Lebiediewa (1996), Nagroda Państwowa Ukrainy (1998), „Złota Odznaka” Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego w Polsce i inne

Źródła do biogramu

Artykuły

  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 28.04.1999], s. 1, 9, [30]
  • Uroczystość nadania doktoratu honoris causa AGH Profesorowi Gienadijowi Grigoriewiczowi Piwniakowi - tekst laudacji wygłoszonej, w imieniu zmarłego prof. Ryszarda Kozioła, przez prof. Stanisława Witkowskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 70, s. 45-47, [foto]

Inne

  • Na podstawie materiałów Muzeum Historii AGH
  • Пивняк, Геннадий Григорьевич [on line] [przeglądany 08.02.2017]. Dostępny w: https://goo.gl/9uyLSH
  • Zaproszenie na uroczyste posiedzenie Senatu AGH poświęcone nadaniu godności doktora honoris causa Profesorowie Giennadijemu G. Piwniakowi

stan na dzień 01.03.2023