Ehrenfried Zschech

Z Historia AGH
Wersja z dnia 19:56, 30 sty 2023 autorstwa LidiaLosko (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Ehrenfried Zschech
Ehrenfried Zschech.jpg
Nazwisko Zschech
Imię / imiona Ehrenfried
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Tytuły honorowe AGH Konsul Honorowy AGH
Data urodzenia 30 marca 1956
Miejsce urodzenia Auritz


Dyscyplina/specjalności materiałoznawstwo, układy scalone
Prof. dr hab. Ehrenfried Zschech (1956-)

Dyscyplina/specjalności: materiałoznawstwo, układy scalone

Nota biograficzna

Urodził się 30 marca 1956 roku w Auritz w Niemczech.

Ukończył studia na kierunku fizyka na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Pracę zawodową rozpoczął w Zakładzie Fizyki Metali i Analiz Rentgenowskich Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Na tej samej Uczelni w 1985 roku uzyskał stopień doktora, a w 1988 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Następnie, jako profesor pracował w Akademii Górniczej we Freibergu.

W 1992 roku, na 15 lat, związał się z przemysłem pełniąc funkcję dyrektora w Centrum Rozwoju Airbusa w Niemczech, gdzie kierował zespołem fizyki metali i poznawał metalurgię spawania laserowego stopów aluminium. Następnie pracował w Saksońskim Centrum Analiz Kompleksowych w Dreźnie.

W 2007 roku powrócił do pracy naukowej, jako dyrektor Oddziału Materiałów dla Mikroelektroniki oraz Nanoanalizy w Instytucie Fraunhofera Technologii i Układów Ceramicznych w Dreźnie, a także jako profesor na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym w Cottbus, a od 2012 roku na drezdeńskim Uniwersytecie Technicznym.

Jest wybitnym naukowcem, działającym od wielu lat w interdyscyplinarnym obszarze badawczym, obejmującym wiele aspektów nauki o materiałach osadzonej na gruncie fizyki i chemii ciała stałego, a ukierunkowanych na zastosowania w mikro- i nanoelektronice. Jest pionierem w rozwijaniu techniki obrazowania 3D przy wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego.

W latach 1997-2009 był kierownikiem Działu Analizy Materiałowej oraz Centrum Analizy Złożonej w Advanced Micro Devices w Dreźnie. Na tym stanowisku odpowiadał za wsparcie analityczne sterowania procesami oraz rozwój technologii w najnowocześniejszej produkcji półprzewodników.

W latach 2009-2021 był kierownikiem Katedry Materiałów Mikroelektronicznych i Nanoanalizy Instytutu Technologii i Systemów Ceramicznych im. Fraunhofera w Dreźnie.

Autor ponad 340 publikacji, cytowanych około 4500 razy. Jest także autorem 66 patentów i zgłoszeń patentowych oraz współzałożycielem dwóch startupów w Dreźnie.

Aktualnie, po przejściu na emeryturę, kieruje firmą deepXscan zajmującą się konstruowaniem i wytwarzaniem nowej generacji tomografów komputerowych umożliwiających obrazowanie materiałów metalicznych i ceramicznych ze zdolnością rozdzielczą 100 nanometrów.

W trakcie swojej ponad 40-letniej pracy naukowej pełnił szereg ważnych funkcji w różnego rodzaju gremiach, z których najważniejszą stanowiła praca dla Federacji Europejskich Towarzystw Materiałoznawczych (FEMS), gdzie był członkiem Komitetu Wykonawczego, Wiceprezydentem i Prezydentem. Z tego tytułu w 2017 roku wyróżniony został członkostwem honorowym, a w 2019 roku Złotym Medalem za wybitny wkład w rozwój nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Jego współpraca z AGH trwa od ponad dziesięciu lat. Aktualnie współpracuje z Wydziałami Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Energetyki i Paliw, Fizyki i Informatyki Stosowanej oraz Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii. Współpraca ta obejmuje wspólne spotkania doktorantów polskich i niemieckich, organizację staży dla doktorantów i pracowników naukowych w Dreźnie, możliwość korzystania z zaawansowanych technik badawczych oraz realizowanie wspólnych projektów badawczych.

Współpracuje także z Instytutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, przez który został wyróżniony statuetką „Tibi Polonia per Scientam” za wybitny wkład w współpracę naukowo-badawczą pomiędzy Polską i Niemcami.

Członek Narodowej Akademii Nauki i Technologii (ACATECH), Europejskiej Akademii Nauk (EurASc), Rady Doradczej Krzemowa Saksonia eV, Senatu Europejskie Towarzystwo Badań Materiałowych (E-MRS), Federacji Europejskich Towarzystw Materiałowych (FEMS).

Senat AGH uchwałą nr 87/202129 z września 2021 roku nadał mu tytuł Konsula Honorowego AGH "za szczególne zasługi dla rozwoju wszechstronnej współpracy pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie a ośrodkiem akademickim w Dreźnie oraz promowanie pozytywnego wizerunku AGH w niemieckim i europejskim środowisku naukowym".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Medal Europejskiej Federacji Towarzystw Materiałoznawczych, statuetka „Tibi Polonia per Scientam” Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

Źródła do biogramu

Artykuły

  • Zschech E.: Zawsze mogłem zajmować się rzeczami, które mnie pasjonowały : Ehrenfried Zschech - wywiad. Rozm. O. Ślizień. Biuletyn AGH 2021, nr 165, s. 11-13, [foto]

Inne

stan na dzień 30.01.2023