Edward Guzik

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Edward Guzik
Edward Guzik.jpg
Nazwisko Guzik
Imię / imiona Edward
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 11 czerwca 1952
Miejsce urodzenia Golkowice


Dyscyplina/specjalności metalurgia i odlewnictwo
Wydział Wydział Odlewnictwa,


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Edward Guzik (1952-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo

Nota biograficzna

Urodził się 11 czerwca 1952 roku w Golkowicach, woj. małopolskie.

W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 1982 roku obronił doktorat, w 1995 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego, w 2002 roku tytuł profesora nadzwyczajnego, w 2006 roku profesora zwyczajnego.

Od 2011 roku Kierownik Katedry Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych na Wydziale Odlewnictwa.

Członek Rady Naukowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk (od 2006 roku), członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN (od 2011 roku), członek Komitetu Metalurgii PAN (od 2011 roku). Jest ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od 2011 roku). Członek Komisji Odlewnictwa PAN. Oddział w Katowicach (od 2000 roku), członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN (od 2012 roku), członek Komisji Doktorskiej Instytutu Podstaw Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN (od 2007 roku). Wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, członek Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich STOP oraz Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych (od 2012 roku). Przewodniczący Sekcji TO8C przy Komitecie Badań Naukowych (2003-2005). Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. oceny wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012 rok). Członek zespołu interdyscyplinarnego ds. Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej MNiSW (2012 rok).

Autor ponad 450 publikacji, w tym: 19 patentów, 78 materiałów konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Kierownik i współautor 124 zrealizowanych prac naukowo-badawczych, w tym 26 projektów celowych, badawczych i zamawianych. Autor 62 referatów zamawianych wygłoszonych w przemyśle.

Promotor 4 prac doktorskich i 4 otwartych rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Honorowa Złota Odznaka Krajowej Izby Gospodarczej (2012), Nagroda I stopnia im. prof. Jerzego Buzka STOP (2015), Złoty Medal Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej (2015). Wyróżnienie Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN (2017). Wielokrotnie nagrody Rektora AGH za działalność naukową i dydaktyczną.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/guzik-edward-03132


Źródła do biogramu

Książki

Artykuły

Inne

lub

Uwaga: Domyślnym kluczem sortowania będzie „Guzik, Edward” i zastąpi on wcześniej wykorzystywany klucz „Nazwisko, Imię”.

'stan na dzień 6.04.2018'