Bronisława Kokoszyńska

Z Historia AGH
Wersja z dnia 08:50, 22 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Bronisława Kokoszyńska
Bronislawa Kokoszynska.jpg
Nazwisko Kokoszyńska
Imię / imiona Bronisława
Tytuły / stanowiska Dr hab., prof. nadzw.
Data urodzenia 15 września 1897
Miejsce urodzenia Hryców
Data śmierci 12 lutego 1959
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, paleontologia
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Geologii Historycznej AGH (1953–1957)
Wydział Wydział Geologiczno-PoszukiwawczyDr hab., prof. nadzw. Bronisława Kokoszyńska (1897–1959)

Dyscyplina/specjalności: geologia, paleontologia

Nota biograficzna

Urodziła się 15 września 1897 roku w Hrycowie na Wołyniu. Zmarła 12 lutego 1959 roku w Krakowie.

Studiowała jako jedna z pierwszych kobiet w Polsce geologię. W 1925 roku została mianowana demonstratorką przy Katedrze Geologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a w 1927 roku młodszą asystentką. W 1928 roku ukończyła studia, uzyskując stopień naukowy doktora filozofii. Studia uzupełniające odbyła w Paryżu i Grenoble. W 1935 roku została adiunktem w Katedrze Geologii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Po wojnie pracowała jako docent, prowadząc wykłady z paleontologii na Uniwersytecie we Lwowie oraz jako kustosz Muzeum Geologicznego.

Od 1946 roku związana z AG, gdzie objęła stanowisko adiunkta w Katedrze Geologii na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym.

W 1948 roku habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim i w 1949 roku uzyskała tytuł docenta.

W 1950 roku objęła stanowisko docenta etatowego w Katedrze Geologii AGH. W 1953 roku została mianowana kierownikiem Zakładu Geologii Historycznej w Katedrze Geologii, a w 1957 roku profesorem nadzwyczajnym.

Jest autorką 22 prac z tego 18 opublikowanych.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego.

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 81
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 158, [foto]
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 623 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 112-114, [foto] ( Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

  • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
  • Wdowiarz S.: Prof. dr Bronisława Kokoszyńska 1897-1959. Zeszyty Naukowe [wyd. AGH] ; nr 31. [Seria] Geologia 1961, z. 4, s. 111-115, [foto]

Inne

  • BRONISŁAWA KOKOSZYŃSKA (1897 — 1959) [online] [przeglądany 22.03.2023]. Dostępny w:

https://geojournals.pgi.gov.pl/asgp/article/download/10972/9464