Antoni Nykliński

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Antoni Nykliński
Nazwisko Nykliński
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Adiunkt dr
Data urodzenia 1906
Data śmierci 1964
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria
Adiunkt dr Antoni Nykliński (1906-1964)

Specjalność: matematyka, geometria

Urodził się w Krakowie. W l. 1925-1930 studiował na Wydziale Filozoficznym UJ. W 1932 r. uzyskał stopień magistra filozofii w zakresie matematyki. Po studiach pracował w szkolnictwie średnim, równocześnie zajmował się zagadnieniami z geometrii różniczkowej i współpracował z Katedrą Matematyki AG. W 1939 r. aresztowany i więziony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. W 1956 r. został powołany na adiunkta w Katedrze Matematyki AGH na Wydziale Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa.

W Katedrze Matematyki prowadził wykłady z programowania liniowego i rachunku prawdopodobieństwa. Pracował nad zagadnieniami ekonometrii, t.j. zastosowaniem analizy matematycznej do zagadnień ekonomicznych, rozwijał współpracę z Katedrą Ekonomii Politycznej AGH. W 1962 r. uzyskał na Wydz. Finasów i Statystyki SGPiS stopień naukowy doktora.

Źródło:

  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). s. 156-157