Antoni Ciembroniewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Antoni Ciembroniewicz
Nazwisko Ciembroniewicz
Imię / imiona Antoni
Tytuły / stanowiska Dr
Data urodzenia 1938
Data śmierci 1991
Dyscyplina/specjalności kinetyka procesów sorpcji i desorpcji
Wydział Wydział Paliw i EnergiiDr Antoni Ciembroniewicz (1938–1991)

Specjalność: kinetyka procesów sorpcji i desorpcji

Urodził się 26 maja 1938 roku w Krakowie, zmarł 28 listopada 1991 roku. W 1965 r. uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika na Politechnice Krakowskiej.

W tym samym roku rozpoczął pracę w Katedrze Chemii Ogólnej AGH. W 1973 r. uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Prowadził działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną w Instytucie Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów. Zajmował się problematyką kinetyki adsorpcji oraz dyfuzji gazów i par w materiałach porowatych i elastycznych. Był konsultantem i w znacznym stopniu wykonawcą unikalnej aparatury do badań procesów statyki i kinetyki sorpcji oraz dyfuzji.

Był założycielem i opiekunem koła naukowego studentów „Carbon” w latach 1977–1981.

Opublikował 120 artykułów.

Źródło:

  • Zeszyty Naukowe AGH ; nr 1499. Seria Chemia 1993 z. 22. s. 7–9, portr.
  • 25 lat Wydziału Paliw i Energii 1974–1999. Kraków [1999?]. S. 6