Aleksander Lisowski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Aleksander Lisowski
+
|family-name=Lisowski
| family-name = Lisowski
+
|given-name=Aleksander
| given-name = Aleksander
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr inż.
| additional-name =
+
|image=Aleksander_Lisowski.jpg
| honorific-prefix = Prof. zw. dr inż.
+
|birth_date=6 marca 1919
| honorific-suffix =  
+
|birth_place=Tuapse
| native_name =  
+
|death_date=25 czerwca 1976
| native_name_lang =  
+
|death_place=Warszawa
| image = Aleksander_Lisowski.jpg
+
|fields=wytrzymałość materiałów, statyka konstrukcji
| image_size = 16021
+
|function=kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów
| alt =  
+
|faculty=Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
| caption =  
+
|name=Aleksander Lisowski
| birth_date = 1919
+
|honorific-suffix=
| birth_place = Tuapse
+
|native_name=
| death_date = 1976
+
|native_name_lang=
| death_place = Warszawa
+
|image_size=16021
| resting_place =  
+
|alt=
| resting_place_coordinates =  
+
|caption=
| other_names =  
+
|resting_place=
| residence =  
+
|resting_place_coordinates=
| citizenship =  
+
|other_names=
| nationality =  
+
|residence=
| fields = wytrzymałość materiałów, statyka konstrukcji
+
|citizenship=
| function = kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów
+
|nationality=
| faculty = Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
+
|workplaces=
| workplaces =  
+
|alma_mater=
| alma_mater =  
+
|thesis_title=
| thesis_title =  
+
|thesis_url=
| thesis_url =  
+
|thesis_year=
| thesis_year =  
+
|doctoral_advisor=
| doctoral_advisor =  
+
|academic_advisors=
| academic_advisors =  
+
|doctoral_students=
| doctoral_students =  
+
|notable_students=
| notable_students =  
+
|known_for=
| known_for =  
+
|varia=
| varia =  
+
|author_abbrev_bot=
| author_abbrev_bot =  
+
|author_abbrev_zoo=
| author_abbrev_zoo =  
+
|influences=
| influences =  
+
|influenced=
| influenced =
+
|signature=
| awards =  
+
|signature_alt=
| signature =  
+
|website=
| signature_alt =  
+
|footnotes=
| website =  
+
|spouse=
| footnotes =  
+
|children=
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr inż. '''Aleksander Lisowski''' (1919–1976)
 
Prof. zw. dr inż. '''Aleksander Lisowski''' (1919–1976)

Wersja z 10:58, 5 sie 2014

Aleksander Lisowski
Aleksander Lisowski.jpg
Nazwisko Lisowski
Imię / imiona Aleksander
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr inż.
Data urodzenia 6 marca 1919
Miejsce urodzenia Tuapse
Data śmierci 25 czerwca 1976
Miejsce śmierci Warszawa
Dyscyplina/specjalności wytrzymałość materiałów, statyka konstrukcji
Pełnione funkcje kierownik Katedry Wytrzymałości Materiałów
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiProf. zw. dr inż. Aleksander Lisowski (1919–1976)

Specjalność: wytrzymałość materiałów, statyka konstrukcji

Aleksander Lisowski urodził się 6 marca 1919 r. w Tuapse (Kraj Krasnodarski, Rosja). Od 1920 roku mieszkał wraz z rodzicami w Puławach. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej, a następnie do państwowego gimnazjum. W 1936 roku otrzymał świadectwo dojrzałości.

Podczas okupacji pracował jako robotnik, a następnie jako majster w warsztacie rzeźbiarsko-stolarskim w Puławach.

Po uruchomieniu filli Politechniki Warszawskiej w oswobodzonym Lublinie, wstąpił na Wydział Inżynierii Lądowej. Studia ukończył w 1947 roku uzyskując dyplom inżyniera budownictwa.

W latach 1947–1949 pracował jako inspektor budów w Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym, a następnie jako konstruktor w Biurze Projektów MON.

We wrześniu 1949 roku rozpoczął pracę w Katedrze Konstrukcji Stalowych, a następnie w Katedrze Wytrzymałości Materiałów Politechniki Warszawskiej na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta.

W 1951 roku obronił pracę doktorską nt. „Wyboczenie kopuł obrotowych na tle wyboczenia płyt kolistych”.

We wrześniu 1952 roku rozpoczął pracę w Akademii Górniczo-Hutniczej jako zastępca profesora na stanowisku kierownika Katedry Wytrzymałości Materiałów. W 1954 roku uzyskał stopień i stanowisko docenta, następnie 15 grudnia 1957 roku tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Prowadził wykłady z wytrzymałości materiałów, statyki konstrukcji, teorii sprężystości i plastyczności oraz teorii drgań. Utworzył i był kierownikiem Pracowni Modelowego Badania Powłok IPPT PAN, która działała do lutego 1962 roku.

Po dziesięciu latach pracy w AGH, we wrześniu 1962 roku, Profesor Aleksander Lisowski rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej, gdzie objął kierownictwo Katedry Matematyki. W 1963 roku otrzymał tytuł i stanowisko profesora zwyczajnego.

Bardzo aktywna działalność naukowa Profesora obejmowała statykę i dynamikę belek, ram płaskich i przestrzennych oraz płyt i powłok, a także aplikację metod teorii sprężystości do problemów górnictwa.

W końcu lat 50-tych Profesor Aleksander Lisowski zaczął aktywnie rozwijać metody elektrycznych układów analogowych w zastosowaniu do problemów mechaniki. Według Jego projektu konstruowane są analogi typu AL, do obliczania belek i ram, konstrukcji opartych na sprężystym podłożu, czy też do wyznaczania przemieszczeń górotworu.

Dorobek naukowy Profesora Aleksandra Lisowskiego wynosi około 130 pozycji, w tym 13 skryptów i 8 książek. Znaczna część publikacji została zamieszczona w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.

Wydał szereg prac naukowych dotyczących podstaw programowania na maszyny matematyczne.

Profesor Lisowski był nie tylko wielkim uczonym, który wniósł trwały wkład w naukę, ale także wybitnym pedagogiem i przyjacielem młodzieży akademickiej.

Profesor oddawał się również swojej dodatkowej pasji, którą była rzeźba w drewnie. Miał kilka wystaw.

We wrześniu 1973 roku wyjechał z Krakowa do Warszawy, gdzie podjął pracę na Politechnice Warszawskiej. Pracował tam aż do śmierci. Profesor Aleksander Lisowski zmarł 25 czerwca 1976 roku w Warszawie.

Źródło:

  • Mechanika. Kwartalnik AGH 2002 T. 21, z. 1. s. 9–11