Adam Zbigniew Bunsch

Z Historia AGH
Wersja z dnia 13:40, 28 cze 2023 autorstwa Sabina.Olszyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Adam Zbigniew Bunsch
Adam Bunsch.jpg
Nazwisko Bunsch
Imię / imiona Adam Zbigniew
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 22 kwietnia 1956


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, materiały metaliczne, metaloznawstwo, rentgenowskie metody badań
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki PrzemysłowejDr inż. Adam Zbigniew Bunsch (1956-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria materiałowa, metalurgia, materiały metaliczne, metaloznawstwo, rentgenowskie metody badań

Nota biograficzna

Urodził się 22 kwietnia 1956 roku.

W 1980 roku ukończył Wydział Metalurgiczny AGH ze specjalizacją metaloznawstwo i fizyka metali.

W 1980 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH.

W 1988 roku na podstawie pracy "Tekstury rekrystalizacji walcowanych na zimno taśm ze stopu Al0.8Fe0.6Si (PAO)", której promotorem był profesor Jan Karp, uzyskał stopień doktora.

Jest adiunktem w Katedrze Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.

Jego działalność naukowa koncentruje się na następujących problemach: zastosowanie metod dyfrakcji rentgenowskiej w inżynierii materiałowej, pomiary tekstur krystalograficznych, lokalne pomiary orientacji, jakościowa i ilościowa analiza fazowa. Natomiast działalność dydaktyczna dotyczy następujących zagadnień: krystalografia, rentgenowska analiza strukturalna, materiałoznawstwo.

Autor około 60 publikacji.

Członek SITPH, Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego, Polskiego Towarzystwa Mikroskopii, European Microscopy Society

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bunsch-adam-002783

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 45
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 131
  • Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej : Wydział Hutniczy (1922-1951), Wydział Metalurgiczny (1951-1993), Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1993-2005) : jubileusz 90-lecia Wydziału : 1922-2012 [AGH]. Kraków 2012, s. 253]

Inne

stan na dzień 28.06.2023