Adam Mieczysław Gawin

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:07, 1 lut 2023 autorstwa MagdalenaWadowiec (dyskusja | edycje) (→‎Nota biograficzna)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Adam Mieczysław Gawin
Adam Gawin.jpg
Nazwisko Gawin
Imię / imiona Adam Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 27 grudnia 1939
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 26 czerwca 2012
Dyscyplina/specjalności geofizyka, geofizyka poszukiwawcza, geofizyka wiertnicza, górnictwo i geologia inżynierska, skały osadowe, fizyka teoretyczna, astrofizyka i kosmologia relatywistyczna
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony ŚrodowiskaProf. dr hab. inż. Adam Mieczysław Gawin (1939-2012)

Dyscyplina/specjalności: geofizyka, geofizyka poszukiwawcza, geofizyka wiertnicza, górnictwo i geologia inżynierska, skały osadowe, fizyka teoretyczna, astrofizyka i kosmologia relatywistyczna

Nota biograficzna

Urodził się 27 grudnia 1939 roku w Krakowie. Zmarł 26 czerwca 2012 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Szkołę Podstawową im. króla Stefana Batorego w Krakowie, a następnie III Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krakowie.

W latach 1957-1962 studiował geologię na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Studia ukończył z wyróżnieniem.

W latach 1962-2010 pracował w AGH.

Rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Sejsmicznych Metod Poszukiwawczych i Geofizyki Wiertniczej Katedry Geofizyki Geologicznej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W 1965 roku na podstawie pracy "Profilowania elektromagnetyczne w odwiercie w przypadku niejednorodności środowiskowej", napisanej pod kierunkiem profesora Henryka Orkisza, uzyskał stopień doktora.

W 1971 roku na podstawie rozprawy "Odwiertowe profilowania elektromagnetyczne w anizotropowym ośrodku skalnym" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W latach 1972-1982 był docentem w Międzyresortowym Instytucie Geofizyki Stosowanej i Geologii Naftowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego.

W latach 1973-1981 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie Geofizyki.

W latach 1983-2000 był profesorem AGH.

W 2000 roku otrzymał tytuł profesora.

Autor ponad 130 publikacji i 2 patentów.

Promotor i recenzent prac doktorskich.

Uczestniczył w sympozjach i odczytach.

W latach 1962-2000 współpracował z instytutami naukowymi, uniwersytetami, uczelniami technicznymi, przedsiębiorstwami geologiczno-poszukiwawczymi w Polsce oraz z Komitetem Badań Naukowych Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki.

Był członkiem Komisji Nauk Geologicznych PAN, Komitetu Geofizyki PAN, Sekcji Geofizyki Otworowej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego.

Odznaczenia i nagrody

Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Nagroda zespołowa II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Dyplom i Medal Honorowy "za aktywny udział w pracach sympozjum w zakresie metod matematycznych i informatyki w geodezji PTG", wielokrotnie Nagroda Rektora AGH

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/gawin-adam-002051

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 200
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 61
  • Złota księga nauk technicznych 2011. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2011, s. 97-98

Artykuły

  • Dziennik Polski 2012, nr 150 (29 VI 2012), s. A14 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2012, nr 150 (29 VI 2012), [dod.] Gazeta Wyborcza Kraków, s. 12 [nekr.]

Inne