Zbigniew Antoni Szydło

Z Historia AGH
Zbigniew Antoni Szydło
Nazwisko Szydło
Imię / imiona Zbigniew Antoni
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 1 stycznia 1947
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności automatyka, budowa i eksploatacja maszyn, tribologia
Wydział Wydział Inżynierii Mechanicznej i RobotykiDr inż. Zbigniew Antoni Szydło (1947-)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, budowa i eksploatacja maszyn, tribologia

Nota biograficzna

Urodził się 1 stycznia 1947 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończył Wydział Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1974 roku rozpoczął pracę asystenta w Zakładzie Podstaw Konstrukcji Maszyn i Techniki Smarowniczej Instytutu Podstaw Budowy Maszyn Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH.

W 1984 roku na podstawie pracy "Badanie wpływu prędkości strumienia mgły olejowej na wytrącanie się kropel oleju w przewodach o przekroju kołowym", której promotorem był profesor Stanisław Pytko, uzyskał stopień doktora.

Przed przejściem na emeryturę pracował w Katedrze Projektowania i Eksploatacji Maszyn WIMiR.

Autor ponad 100 publikacji i około 40 patentów.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szydlo-zbigniew-002638

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 3. Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kraków 1979, s. 182
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 106
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 360, [foto]

stan na dzień 28.03.2024